Vad är Tillväxt?

Tillväxt i ett företag är när företaget ökar sin omsättning under en längre period.

Läs mer om tillväxt

Köp av andra företag eller organisk tillväxt

När man talar om tillväxtföretag syftar man ofta på företag som ökar sin omsättning år efter år. Ett företag kan öka sin omsättning genom att introducera nya produkter eller tjänstermarknaden, utveckla produkter och tjänster som redan finns, etablera sig på nya marknader eller nå ut till nya kundsegment. Detta kan ske på två sätt. Företaget kan antingen köpa upp andra företag och på så sätt öka sin försäljning eller växa av egen kraft. Det sistnämnda brukar kallas för organisk tillväxt. Det är vanligt att företag växer genom en kombination av dessa.

Planera företagets tillväxt

Driver du företag är det bra att lägga upp en plan för företagets tillväxt. Fundera på hur du vill att företaget ska växa och hur stora risker du är villig att acceptera. Vill du växa organiskt eller genom uppköp av andra företag? Finns det möjligheter att samarbeta med andra företag, skapa nätverk, starta upp franchising eller ett system med agenter? För att lyckas med tillväxt måste du lägga upp strategier, utveckla din affärsidé och ta fram en finansieringsplan.

Ekonomisk tillväxt i ett land

Ekonomisk tillväxt i ett land är en ökning av värdet på varor och tjänster som produceras under en tidsperiod, den så kallade bruttonationalprodukten, förkortat BNP. Ett lands totala ekonomiska aktivitet utgör dess BNP och en längre ekonomisk tillväxt ger på sikt en högre materiell levnadsstandard hos landets befolkning.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.