Skatter & moms|Lön|Driva Företag

Publicerad: 30 augusti 2021|Senast uppdaterad: 14 december 2023

Tjänstepension – vad är det och hur fungerar det?

Två personer som sitter vid ett bord
Tjänstepension är en del av den anställdes framtida pension som en arbetsgivare gör avsättningar till. Företag med kollektivavtal gör avsättningar enligt det aktuella avtalet, medan företag utan kollektivavtal kan avtala direkt med ett försäkringsbolag om så kallad individuell tjänstepension.

Här går vi igenom de tjänstepensioner som gäller för privatägda företag med kollektivavtal, där de anställda är antingen tjänstemän eller arbetare. Vi förklarar också hur privatägda företag som inte omfattas av kollektivavtal alltjämt kan erbjuda tjänstepension till sina anställda.

Som egenföretagare behöver du ta ett större ansvar för din pension och kompensera för utebliven tjänstepension. Det viktigaste du kan göra för att trygga din framtid är att ta ut en marknadsmässig lön, betala skatt och upprätta ett eget sparande.

Vad är tjänstepension?

Tjänstepension, även kallat avtalspension, är en del av den anställdes pension som en arbetsgivare kan betala för. Tjänstepension är inte lagstadgad, till skillnad från allmän pension  som är statlig och garanterad alla som arbetat eller bott i Sverige. En arbetsgivare som inte har tecknat kollektivavtal  har alltså ingen skyldighet att betala in tjänstepension, men många väljer att göra det ändå. Om arbetsgivaren är ansluten till ett kollektivavtal har denne dock en skyldighet att betala tjänstepension till sina anställda.

Tjänstepensionen förknippas oftast med sparande till pension men i ett tjänstepensionsavtal ingår det flera andra viktiga skydd, till exempel sjukförsäkring och efterlevandeskydd. En sjukförsäkring kompletterar eventuellt inkomstbortfall om den anställde skulle bli långvarigt sjuk. Det har också blivit vanligare att arbetsgivare även erbjuder rehabiliterings- och vårdförsäkringar inom ramen för tjänstepensionsavtalet.

Hur mycket avsätter arbetsgivaren i tjänstepension?

Hur mycket du som arbetsgivare avsätter i tjänstepension är reglerat i kollektivavtal. Följande kollektivavtalade tjänstepensioner finns för tjänstemän respektive arbetare i privatägda företag.

ITP för tjänstemän

ITP (Avtal om plan för industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän) är en kollektivavtalad tjänstepension för privatanställda tjänstemän, där det finns två typer – ITP 1 och ITP 2. Innehållet i dem är lika, men den största skillnaden är att ITP 1 är en premiebestämd försäkring medan ITP 2 är både premiebestämd och förmånsbestämd.

ITP 1

ITP 1 gäller enligt huvudregeln för anställda som är födda 1979 eller senare. ITP 1 är premiebestämd, vilket betyder att premien (hur mycket som varje månad avsätts till pensionen) är bestämd på förhand. Arbetsgivaren betalar in pensionspremier motsvarande 4,5 % av den anställdes lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp  (557 250 kr under 2023 och 571 500 kr under 2024), vilket motsvarar en månadslön på 46 438 kr år 2023 (47 625 kr 2024). Är lönen högre än så betalar du som arbetsgivare 30 % på den del av lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

ITP 2

ITP 2 gäller enligt huvudregeln för anställda som är födda 1978 eller tidigare. Den förmånsbestämda delen innebär att den anställde är garanterad minst 10 % av sin lön i tjänstepension. Det är här ITP 2 skiljer sig från ITP 1 – där är det istället månadspremiens storlek som är bestämd på förhand.

Den premiebestämda delen i ITP 2 kallas ITPK och innebär att du som är arbetsgivare sätter av motsvarande 2 % av den anställdes lön varje månad.

Undantag från huvudregeln

I ITP-avtalet säger huvudregeln som sagt att de som är födda 1979 eller senare ska ha ITP 1, och de som är födda 1978 eller tidigare ska ha ITP 2. Det finns dock två undantag:

  • När ett företag tecknar kollektivavtal kan det ansöka och få beviljat att ITP 1 ska gälla för samtliga anställda oavsett ålder.

  • Som arbetsgivare kan du komma överens med anställda som är födda 1978 eller tidigare och tjänar minst 10 inkomst­basbelopp (743 000 kr år 2023 och 762 000 kr år 2024) om att helt gå över till den premiebestämda ITP 1.

Avtalspension SAF-LO för arbetare

Arbetare som är anställda i privatägda företag har en tjänstepension som kallas Avtalspension SAF-LO. Arbetsgivaren betalar in pensionspremier motsvarande 4,5 % av den anställdes lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (557 250 kr under 2023 och 571 500 kr under 2024), vilket motsvarar en månadslön på 46 438 kr år 2023 (47 625 kr 2024). Är lönen högre än så betalar du som arbetsgivare 30 % på den del av lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Till skillnad från ITP 1 sker dock inbetalningen en gång per år, och inte per månad.

Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal

Om du som arbetsgivare inte omfattas av kollektivavtal, men alltjämt vill erbjuda dina anställda tjänstepension, gäller så kallad individuell tjänstepension. Det innebär att du som arbetsgivare kan erbjuda de anställda tjänstepension genom att förhandla fram ett avtal direkt med ett försäkringsbolag eller via en förmedlare.

Tjänstepension från vilken ålder?

Olika avtalspensioner har olika intjänandeåldrar:

  • ITP 1: Arbetsgivaren betalar in tjänstepension från att den anställde har fyllt 25 år.

  • ITP 2: Eftersom IPT 2 omfattar anställda som är födda 1978 eller tidigare, har intjänandeåldern på 28 år ingen reell betydelse idag.

  • SAF-LO: Från och med år 2021 betalar du som arbetsgivare in tjänstepension från den månad en anställd fyller 24 år.

Hur länge betalar arbetsgivaren in tjänstepension?

Om du som arbetsgivare betalar tjänstepension till dina anställda gör du det fram till den anställde slutar, eller fram till den anställde fyller 65 år (om ni inte kommer överens om annat).

När kan man ta ut tjänstepension?

I de flesta tjänstepensionsavtal kan den anställde tidigast ta ut sin tjänstepension från 55 års ålder.

Vad kostar tjänstepension för företaget?

Utöver den totala summan för de avsättningar du som arbetsgivare gör till de anställdas tjänstepension, ska även särskild löneskatt betalas. Läs mer om det nedan.

Hur beskattas tjänstepension?

Arbetsgivaren är skyldig att betala särskild löneskatt på pensionskostnaderna (SLP). Skattesatsen är för närvarande 24,26 %. SLP redovisas i företagets inkomstdeklaration och fastställs av Skatteverket när den slutliga skatten beslutas.

Avdragsrätt för tjänstepension

Ett företag kan göra avdrag för löpande avsättningar till tjänstepensionen motsvarande 35 % av den anställdes lön, dock max 10 prisbasbelopp (525 000 kr under 2023 och 573 000 kr under 2024) per år och anställd.
 

Enklare lönehantering med Fortnox Lön

Med Fortnox Lön blir det enkelt att själv ta hand om lönerna i ditt företag, och du kan vara säker på att det alltid är uppdaterat med aktuella skattetabeller, lagar och regler. Du sköter smidigt rapportering av till exempel tjänstepension.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.