Fortnox Koncern

Koncernkonsolidering och rapportering på en minut per bolag

Konsolidering, rapportering och årsredovisning – i ett och samma molnbaserade system. Med stöd av kraftfulla analysverktyg, automatiserade dataflöden och smidiga rapportfunktioner gör du klart såväl konsolidering och rapportering på en minut per bolag. Välkommen att uppleva koncernredovisning som den borde vara.

Intresserad? Vi pratar gärna mer med dig – oavsett om du bara vill veta lite mer eller om du är redo komma igång.

Så här fungerar det

Koncernkonsolidering

Konsolidering på ett par klick

Gör din koncernkonsolidering till en automatiserad process istället för manuellt arbete i olika kalkylark. Vi analyserar alla transaktioner i respektive koncernbolag och både matchar och eliminerar dessa automatiskt efter uppsatta regelverk. Med smarta inbyggda verktyg för avstämning och kontroll får du full koll – och en kvalitetssäkrad konsolidering.

Koncernrapportering

Enkel rapportering som alla förstår

Du omvandlar enkelt stora mängder information från alla koncernbolag till överskådliga grafer och interaktiva rapporter. Utifrån dessa skapar du sammansatta rapporter utifrån 400 olika mallar, eller i en egen rapport som du skapar i vår editor. I verktyget ingår även allt du behöver för din budget- och prognosprocess samt för nyckeltalsanalys. Använder du Excel kan du enkelt importera och exportera data mellan programmen.

Koncernårsredovisning (kommer snart)

Skapa och lämna in årsredovisningen digitalt

Förutom konsolidering och rapportering kommer du inom kort även kunna sköta koncernårsredovisningen (K3) i Fortnox Koncern, med digital inlämning till Bolagsverket och stöd för över 100 noter. Framöver kommer verktyget även vara integrerat med Fortnox Bokslut & Skatt för en ännu smidigare hantering.

Pris och paket


Översikt

Fortnox Koncern finns tillgängligt i tre olika nivåer utifrån funktionalitet: Liten, Mellan och Stor. Alla bolag i en koncern måste ha samma paket.

De tre paketen finns i två olika versioner: företagspaket, där anställda och ledning etc. inom koncernen själva kan skapa rapporter och mallar, och byråpaket som används när en redovisningsbyrå utför allt arbete.

Varje användare kan även tilldelas olika behörigheter: Begränsad, Observatör och Administratör.

Använd flikarna ovan för att läsa mer om paketen och behörigheterna.

Och du – vid beställning får du alltid guidning av en kontaktperson hos oss som hjälper dig att välja rätt paket.

Företagspaket

Dessa paket passar när anställda och ledning etc. i koncernen själva vill ha möjlighet att utföra det praktiska arbetet med att exempelvis skapa rapporter och mallar. Finns det en koppling till en redovisningsbyrå kan även konsulter hjälpa till med fullständiga behörigheter.

Stor koncern? Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Koncern liten (fr. 499 kr/mån/bolag)
 • 20 användare på företaget med behörighet "Observatör" eller "Administratör"

 • Valfritt antal konsulter med behörighet "Administratör" (vid koppling till redovisningsbyrå)

 • Valfritt antal Koncern PDF-licenser med behörighet "Begränsad"

Med det här paketet kan du inte hantera utländska bolag i koncernen.

Listat pris vid 12 månaders avtalsperiod är 499 kr/mån/bolag. För extra användare utöver de 20 som ingår tillkommer 59 kr/mån/användare. Val av 3 månaders avtalsperiod innebär 10 procents tillägg på listpriset.

Koncern mellan (fr. 699 kr/mån/bolag)
 • 20 användare på företaget med behörighet "Observatör" eller "Administratör"

 • Valfritt antal konsulter med behörighet "Administratör" (vid koppling till redovisningsbyrå)

 • Valfritt antal Koncern PDF-licenser med behörighet "Begränsad"

 • Stöd för utländska bolag

Listat pris vid 12 månaders avtalsperiod är 699 kr/mån/bolag. För extra användare utöver de 20 som ingår tillkommer 59 kr/mån/användare. Val av 3 månaders avtalsperiod innebär 10 procents tillägg på listpriset.

Koncern stor (fr. 899 kr/mån/bolag)
 • 20 användare på företaget med behörighet "Observatör" eller "Administratör"

 • Valfritt antal konsulter med behörighet "Administratör" (vid koppling till redovisningsbyrå)

 • Valfritt antal Koncern PDF-licenser med behörighet "Begränsad"

 • Stöd för utländska bolag

 • Stöd för bolag som redovisar enligt IFRS 16

Listat pris vid 12 månaders avtalsperiod är 899 kr/mån/bolag. För extra användare utöver de 20 som ingår tillkommer 59 kr/mån/användare. Val av 3 månaders avtalsperiod innebär 10 procents tillägg på listpriset.

Byråpaket

Dessa paket riktar sig till redovisningsbyråer och passar bra när byrån utför själva arbetet. Anställda och ledning etc. i koncernen kan själva inte skapa rapporter eller mallar med ett byråpaket, utan kan enbart ta del av färdiga rapporter från redovisningskonsulten.

Stor koncern? Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Byrå Koncern liten (fr. 149 kr/mån/bolag)
 • Valfritt antal konsulter med behörighet "Administratör"

 • En (1) användare på företaget med behörighet "Observatör"

 • Valfritt antal Koncern PDF-licenser med behörighet "Begränsad"

Med det här paketet kan du inte hantera utländska bolag i koncernen.

Listat pris vid 12 månaders avtalsperiod är 149 kr/mån/bolag. För extra företagsanvändare utöver den som ingår tillkommer 59 kr/mån/användare. Val av 3 månaders avtalsperiod innebär 10 procents tillägg på listpriset.

Byrå Koncern mellan (249 kr/mån/bolag)
 • Valfritt antal konsulter med behörighet "Administratör"

 • En (1) användare på företaget med behörighet "Observatör"

 • Valfritt antal Koncern PDF-licenser med behörighet "Begränsad"

 • Stöd för utländska bolag

Listat pris vid 12 månaders avtalsperiod är 249 kr/mån/bolag. För extra företagsanvändare utöver den som ingår tillkommer 59 kr/mån/användare. Val av 3 månaders avtalsperiod innebär 10 procents tillägg på listpriset.

Byrå Koncern stor (349 kr/mån/bolag)
 • Valfritt antal konsulter med behörighet "Administratör"

 • En (1) användare på företaget med behörighet "Observatör"

 • Valfritt antal Koncern PDF-licenser med behörighet "Begränsad"

 • Stöd för utländska bolag

 • Stöd för bolag som redovisar enligt IFRS 16

Listat pris vid 12 månaders avtalsperiod är 349 kr/mån/bolag. För extra företagsanvändare utöver den som ingår tillkommer 59 kr/mån/användare. Val av 3 månaders avtalsperiod innebär 10 procents tillägg på listpriset.

Behörigheter

Här beskrivs de behörigheter som omnämns i respektive paket under flikarna "Företagspaket" och "Byråpaket".

Begränsad

Med behörigheten "Begränsad" kan användaren:

 • Läsa PDF-rapporter som levereras med säker distribution i inloggat läge

Den här behörigheten passar bra för exempelvis revisor, ägare, anställda banker och andra intressenter.

Observatör

Med behörigheten "Observatör" kan användaren:

 • Allt som behörigheten "Begränsad" kan

 • Hämta Excel-version av rapporter

 • Läsa dashboards

 • Drilldown-funktion till transaktioner från rapporter

 • Flyover-funktion för varje rad i rapporter – se historiska värden, analys och relationer för raden

 • Analysera data

Den här behörigheten passar bra för exempelvis styrelse, VD, ledningsgrupp, mellanchefer och projektledare.

Administratör

Med behörigheten "Administratör" kan användaren:

 • Allt som behörigheten "Begränsad" kan

 • Skapa rapporter

 • Skapa rapportmallar

 • Distribuera rapporter

Den här behörigheten passar bra för exempelvis CFO:s, redovisningschefer och byråkonsulter.

Utbildningar

Som användare av Fortnox Koncern har du alltid fri tillgång till artiklar, videos och inspelade webbutbildningar som hjälper dig att komma igång. Självklart har du även tillgång till fri support som hjälper dig med frågor som dyker upp längs vägen.

Du som vill ha lite extra personlig hjälp kan välja att lägga till olika utbildningspaket. Då får du tillgång till lärarledda webbutbildningar med möjlighet att ställa frågor, samt ett antal individuella digitala möten med en kundansvarig produktspecialist som hjälper dig med implementering och specifika frågeställningar kopplade till din koncern.

Paketjämförelse

I jämförelsetabellen hittar du de huvudsakliga skillnaderna de olika paketen. Fortnox Koncern är under ständig utveckling, och vi kommer addera fler funktioner löpande under 2024.

För samtliga funktioner, se rubriken "Funktionslista" längre ner.

Liten
Från
499
kr/mån
Mellan
Från
699
kr/mån
Stor
Från
899
kr/mån

Funktionslista

Koncernkonsolidisering
 • Koncerntablå

 • Manuella elimineringar

 • Regelbaserade automatiska elimineringar

 • Matchning av interntransaktioner & verifikat

  • Det finns flera metoder för att hantera matchningen av interna transaktioner. För att automatiskt matcha transaktioner via fakturor, behöver du Fortnox Bokföring och/eller Fortnox Fakturering i koncernbolagen.

 • Avstämningar

 • Motpartshantering, IC - Intercompany

 • Motpartsavstämning

 • Förvärvselimineringsverktyg

 • Goodwill avskrivningsplan, omvärdering

 • Över-/undervärden, omvärdering

 • Valutaomräkning & valutadifferenser

 • Hämtar automatiskt valutakurs från Riksbanken

 • Kontroller

 • Dokumentation till revisor

 • Kontobrygga

 • Underkoncerner (SUB)

 • Bokföringsjusteringar

  • Automatisk eller manuell ombokning av periodens eller årets resultat

  • Automatisk eller manuell ombokning av obeskattade reserver

  • Manuell hantering av anteciperad utdelning och heterogena räkenskapsår (planerad till Q3 2024)

 • Minoritetshantering

  • Automatisk ombokning av minoritetsandel

 • Koncerner med olika räkenskapsår, samt förkortade & förlängda räkenskapsår

 • IFRS 16 (planerad till Q1 2024)

Koncernrapportering
 • För hela koncernen och koncernbolagen

 • 400+ koncernrapporter och grafer

 • Koncernbudget & prognos

 • Automatiskt skapa budgetförslag från tidigare års bokföring

 • Import/export av budget & prognos till Excel

 • Dashboard inkl. drill-down, fly-over, expandera, fakturabild m.m.

 • Aggregera datavariabler automatiskt

 • Kontobrygga

 • Ärva koncernkontoplan, rapporter, grafer, m.m.

 • Importera subkoncerner automatiskt

 • Schemalägga rapportutskick

 • Sammansatta rapporter

 • Interaktiv rapporteditor för att bygga egna rapporter

 • Alla rapporter kan distribueras via länk till PDF eller interaktiv rapport

 • Projekt- och resultatenhetsuppföljning & -rapportering

 • Rapportering av divisioner i koncerner

 • KPI för data som inte finns i bokföringen

Koncernårsredovisning
 • K3 Koncern

 • Förvaltningsberättelse

 • Koncern resultaträkning, balansräkning och kassaflöde

 • Moderbolags resultaträkning, balansräkning och kassaflöde

 • 100+ noter

 • E-signering

 • Eget kapital - kontroll

 • Kassaflödesjusteringsverktyg

Bye-bye krångel. Hello smartness.
Bye-bye krångel. Hello smartness.

Rapportering och konsolidering på en minut – är det möjligt? Ja, faktiskt.

Tack vare smarta, automatiserade lösningar kan majoriteten av alla koncerner göra både konsolidering och rapportering på under en minut per bolag. Fortnox Koncern är integrerat med våra övriga programdelar, vilket ger dig sömlösa processer och snabb överföring av information.

Fördelar för dig som ekonom

Ikon angles-right
Automatiserade arbetsprocesser
Processer som rapportering, konsolidering och budget kan i vanliga fall vara ett tidskrävande, manuellt arbete. Med Fortnox går det snabbt och automatiserat.
Ikon angles-right
Värdefull vägledning i ditt arbete
Tack vare att konsolideringskompetens finns inbyggd i våra verktyg får du som ekonom en hjälpande hand längs vägen – oavsett om du är nybörjare eller gammal i gamet.
Ikon angles-right
Kvalitetssäkra leveranser
Fortnox Koncernredovisning är alltid uppdaterat med senaste lagar och regler. Med färsk data direkt från ekonomisystemet och automatiska kontroller kvalitetssäkrar du din leverans.

Fördelar för dig i styrelse och ledning

Ikon angles-right
Blixtsnabb insyn i koncernen
Då konsolidering och rapportering går på ett kick får du i styrelse- eller ledningsposition snabbt tillgång till aktuell data.
Ikon angles-right
Tydlig och pedagogisk överblick
De överskådliga och visuellt tydliga rapporterna gör det enkelt för dig att processa stora mängder information på ett enkelt sätt.
Ikon angles-right
Underlag för bättre beslut
Utifrån den snabba och enkla inblicken i koncernen och dess bolag fattar du med trygghet bättre beslut.
FAQ

Vanliga frågor och svar

Hur beställer jag Fortnox Koncern?

Fortnox Koncern finns tillgängligt i tre olika nivåer utifrån funktionalitet: Liten, Mellan och Stor. Alla bolag i en koncern måste ha samma paket.

De tre paketen finns i två olika versioner: företagspaket, där anställda och ledning etc. inom koncernen själva kan skapa rapporter och mallar, och byråpaket som används när en redovisningsbyrå utför allt arbete.

För att säkerställa att du får rätt lösning utifrån just din koncerns behov sker beställning alltid i kontakt med oss.

Vad kommer det att kosta?

Se information under rubriken "Pris och paket".

Vem kan använda sig av programmet?

Fortnox Koncern riktar sig till såväl redovisningskonsulter som enskilda företag.

Hur fungerar det ihop med Fortnox övriga program?

Koncern är helt integrerat i Fortnox gränssnitt. Antingen körs det ihop med Fortnox Bokslut & Skatt för byråkunder, eller så körs det fristående. Vid det sistnämnda alternativet krävs att minst ett bolag i koncernen har Fortnox Bokföring.

För att säkerställa att du får rätt lösning utifrån just din koncerns behov sker beställning alltid i kontakt med oss.

Kan koncerner som även innehåller utländska bolag använda programmet?

Ja, det går alldeles utmärkt. De utländska bolagen läser man i så fall in via SIE4, SAF-T eller en Excel-fil. 

Stödjer programmet IFRS16?

Ja.

Finns stegvis förvärvsanalys?

Stegvis förvärvsanalys kommer att implementeras i början av 2024.

Är du intresserad?

Om du vill beställa – eller bara veta mer

Anmäl intresse så kontaktar vi dig om Fortnox Koncern inom kort. För att säkerställa att du får rätt lösning utifrån just din koncerns behov sker beställning alltid i kontakt med oss.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande