Fortnox Koncern

Koncernkonsolidering och -rapportering på en minut per bolag

Upptäck verktyget som gör det möjligt att göra klart såväl koncernkonsolidering som rapportering – på en minut per bolag. Fortnox Koncern är helhetslösningen för din koncern som både förenklar och automatiserar ditt sätt att arbeta. Lanseras under hösten 2023.

Anmäl intresse för att ta del av den senaste informationen. Du får dessutom en inbjudan till vår kostnadsfria produktdemo den 4/10.

Koncernkonsolidering

Konsolidering på ett par knapptryck

Gör din koncernkonsolidering till en automatiserad process istället för manuellt arbete i olika kalkylark. Vi analyserar alla transaktioner i respektive koncernbolag och både matchar och eliminerar dessa automatiskt efter uppsatta regelverk. Med smarta inbyggda verktyg för avstämning och kontroll får du full koll – och en kvalitetssäkrad konsolidering.

Koncernrapportering

Enkel rapportering som alla förstår

Du omvandlar enkelt stora mängder information från alla koncernbolag till överskådliga grafer och interaktiva rapporter. Utifrån dessa skapar du sammansatta rapporter utifrån 400 olika mallar, eller i en egen rapport som du skapar i vår editor. I verktyget ingår även allt du behöver för din budget- och prognosprocess samt för nyckeltalsanalys. Använder du Excel kan du enkelt importera och exportera data mellan programmen.

Koncernårsredovisning

Gör koncernens årsredovisning och lämna in den digitalt

Med digital inlämning till Bolagsverket och stöd för över 100 noter får du bra stöd och full kontroll i ditt arbete med koncernårsredovisningen. Verktyget är direkt integrerat med Fortnox Bokslut & Skatt – vilket gör ditt arbete ännu smidigare.

Pris och paket


Översikt

Fortnox Koncern finns tillgängligt i tre olika nivåer utifrån funktionalitet: Liten, Mellan och Stor. Alla bolag i en koncern måste ha samma paket.

De tre paketen finns i två olika versioner: företagspaket, där anställda och ledning etc. inom koncernen själva kan skapa rapporter och mallar, och byråpaket som används när en redovisningsbyrå utför allt arbete.

Varje användare kan även tilldelas olika behörigheter: Begränsad, Observatör och Administratör.

Använd flikarna ovan för att läsa mer om paketen och behörigheterna.

Och du – vid beställning får du alltid guidning av en kontaktperson hos oss som hjälper dig att välja rätt paket.

Företagspaket

Dessa paket passar när anställda och ledning etc. i koncernen själva vill ha möjlighet att utföra det praktiska arbetet med att exempelvis skapa rapporter och mallar. Finns det en koppling till en redovisningsbyrå kan även konsulter hjälpa till med fullständiga behörigheter.

Stor koncern? Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Koncern liten (fr. 499 kr/mån/bolag)
 • 20 användare på företaget med behörighet "Observatör" eller "Administratör"

 • Valfritt antal konsulter med behörighet "Administratör" (vid koppling till redovisningsbyrå)

 • Valfritt antal Koncern PDF-licenser med behörighet "Begränsad"

Med det här paketet kan du inte hantera utländska bolag i koncernen.

Pris vid 12 månaders avtalsperiod: 499 kr/mån/bolag.

Pris vid 3 månaders avtalsperiod: 549 kr/mån/bolag.

59 kr/mån per extra användare utöver de 20 som ingår.

Koncern mellan (fr. 699 kr/mån/bolag)
 • 20 användare på företaget med behörighet "Observatör" eller "Administratör"

 • Valfritt antal konsulter med behörighet "Administratör" (vid koppling till redovisningsbyrå)

 • Valfritt antal Koncern PDF-licenser med behörighet "Begränsad"

 • Stöd för utländska bolag

Pris vid 12 månaders avtalsperiod: 699 kr/mån/bolag.

Pris vid 3 månaders avtalsperiod: 769 kr/mån/bolag.

59 kr/mån per extra användare utöver de 20 som ingår.

Koncern stor (fr. 899 kr/mån/bolag)
 • 20 användare på företaget med behörighet "Observatör" eller "Administratör"

 • Valfritt antal konsulter med behörighet "Administratör" (vid koppling till redovisningsbyrå)

 • Valfritt antal Koncern PDF-licenser med behörighet "Begränsad"

 • Stöd för utländska bolag

 • Stöd för bolag som redovisar enligt IFRS 16

Pris vid 12 månaders avtalsperiod: 899 kr/mån/bolag.

Pris vid 3 månaders avtalsperiod: 989 kr/mån/bolag.

59 kr/mån per extra användare utöver de 20 som ingår.

Byråpaket

Dessa paket riktar sig till redovisningsbyråer och passar bra när byrån utför själva arbetet. Anställda och ledning etc. i koncernen kan själva inte skapa rapporter eller mallar med ett byråpaket, utan kan enbart ta del av färdiga rapporter från redovisningskonsulten.

Stor koncern? Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Byrå Koncern liten (fr. 149 kr/mån/bolag)
 • Valfritt antal konsulter med behörighet "Administratör"

 • En (1) användare på företaget med behörighet "Observatör"

 • Valfritt antal Koncern PDF-licenser med behörighet "Begränsad"

Med det här paketet kan du inte hantera utländska bolag i koncernen.

Pris vid 12 månaders avtalsperiod: 149 kr/mån/bolag.

Pris vid 3 månaders avtalsperiod: 159 kr/mån/bolag.

59 kr/mån per extra företagsanvändare utöver den som ingår.

Byrå Koncern mellan (249 kr/mån/bolag)
 • Valfritt antal konsulter med behörighet "Administratör"

 • En (1) användare på företaget med behörighet "Observatör"

 • Valfritt antal Koncern PDF-licenser med behörighet "Begränsad"

 • Stöd för utländska bolag

Pris vid 12 månaders avtalsperiod: 249 kr/mån/bolag.

Pris vid 3 månaders avtalsperiod: 269 kr/mån/bolag.

59 kr/mån per extra företagsanvändare utöver den som ingår.

Byrå Koncern stor (349 kr/mån/bolag)
 • Valfritt antal konsulter med behörighet "Administratör"

 • En (1) användare på företaget med behörighet "Observatör"

 • Valfritt antal Koncern PDF-licenser med behörighet "Begränsad"

 • Stöd för utländska bolag

 • Stöd för bolag som redovisar enligt IFRS 16

Pris vid 12 månaders avtalsperiod: 349 kr/mån/bolag.

Pris vid 3 månaders avtalsperiod: 379 kr/mån/bolag.

59 kr/mån per extra företagsanvändare utöver den som ingår.

Behörigheter

Här beskrivs de behörigheter som omnämns i respektive paket under flikarna "Företagspaket" och "Byråpaket".

Begränsad

Med behörigheten "Begränsad" kan användaren:

 • Läsa PDF-rapporter som levereras med säker distribution i inloggat läge

Den här behörigheten passar bra för exempelvis revisor, ägare, anställda banker och andra intressenter.

Observatör

Med behörigheten "Observatör" kan användaren:

 • Allt som behörigheten "Begränsad" kan

 • Hämta Excel-version av rapporter

 • Läsa dashboards

 • Drilldown-funktion till transaktioner från rapporter

 • Flyover-funktion för varje rad i rapporter – se historiska värden, analys och relationer för raden

 • Analysera data

Den här behörigheten passar bra för exempelvis styrelse, VD, ledningsgrupp, mellanchefer och projektledare.

Administratör

Med behörigheten "Administratör" kan användaren:

 • Allt som behörigheten "Begränsad" kan

 • Skapa rapporter

 • Skapa rapportmallar

 • Distribuera rapporter

Den här behörigheten passar bra för exempelvis CFO:s, redovisningschefer och byråkonsulter.

Paketjämförelse

I jämförelsetabellen hittar du de huvudsakliga skillnaderna de olika paketen. Fortnox Koncern är under ständig utveckling, och vi kommer addera fler funktioner löpande under slutet av 2023 och 2024.

För samtliga funktioner, se rubriken "Funktionslista" längre ner.

Liten
Mellan
Stor

Funktionslista

Koncernkonsolidisering
 • Koncerntablå

 • Manuella elimineringar

 • Regelbaserade automatiska elimineringar

 • Matchning av interntransaktioner & verifikat

 • Avstämningar

 • Motpartshantering, IC - Intercompany

 • Motpartsavstämning

 • Förvärvselimineringsverktyg

 • Goodwill avskrivningsplan, omvärdering

 • Över-/undervärden, omvärdering

 • Valutaomräkning & valutadifferenser

 • Hämtar automatiskt valutakurs från Riksbanken

 • Kontroller

 • Dokumentation till revisor

 • Kontobrygga

 • Underkoncerner (SUB)

 • Bokföringsjusteringar

  • Automatisk eller manuell ombokning av periodens eller årets resultat

  • Automatisk eller manuell ombokning av obeskattade reserver

  • Manuell hantering av anteciperad utdelning och heterogena räkenskapsår (planerad till Q3 2024)

 • Minoritetshantering

  • Automatisk ombokning av minoritetsandel

 • Koncerner med olika räkenskapsår, samt förkortade & förlängda räkenskapsår

 • IFRS 16 (planerad till Q4 2023)

Koncernrapportering
 • För hela koncernen och koncernbolagen

 • 400+ koncernrapporter och grafer

 • Koncernbudget & prognos

 • Automatiskt skapa budgetförslag från tidigare års bokföring

 • Import/export av budget & prognos till Excel

 • Dashboard inkl. drill-down, fly-over, expandera, fakturabild m.m.

 • Aggregera datavariabler automatiskt

 • Kontobrygga

 • Ärva koncernkontoplan, rapporter, grafer, m.m.

 • Importera subkoncerner automatiskt

 • Schemalägga rapportutskick

 • Sammansatta rapporter

 • Interaktiv rapporteditor för att bygga egna rapporter

 • Alla rapporter kan distribueras via länk till PDF eller interaktiv rapport

 • Projekt- och resultatenhetsuppföljning & -rapportering

 • Rapportering av divisioner i koncerner

 • KPI för data som inte finns i bokföringen

Koncernårsredovisning
 • K3 Koncern

 • Förvaltningsberättelse

 • Koncern resultaträkning, balansräkning och kassaflöde

 • Moderbolags resultaträkning, balansräkning och kassaflöde

 • 100+ noter

 • E-signering

 • Eget kapital - kontroll

 • Kassaflödesjusteringsverktyg

Rapportering och konsolidering på en minut – är det möjligt?

Ja, faktiskt. Tack vare smarta, automatiserade lösningar kan majoriteten av alla koncerner göra både konsolidering och rapportering på under en minut per bolag. Fortnox Koncern är integrerat med våra övriga programdelar, vilket ger dig sömlösa processer och snabb överföring av information.

Fördelar för dig som ekonom

Custom Icon
Automatiserade arbetsprocesser
Processer som rapportering, konsolidering och budget kan i vanliga fall vara ett tidskrävande, manuellt arbete. Med Fortnox går det snabbt och automatiserat.
Custom Icon
Värdefull vägledning i ditt arbete
Tack vare att konsolideringskompetens finns inbyggd i våra verktyg får du som ekonom en hjälpande hand längs vägen – oavsett om du är nybörjare eller gammal i gamet.
Custom Icon
Kvalitetssäkra leveranser
Fortnox Koncernredovisning är alltid uppdaterat med senaste lagar och regler. Med färsk data direkt från ekonomisystemet och automatiska kontroller kvalitetssäkrar du din leverans.

Fördelar för dig i styrelse och ledning

Custom Icon
Blixtsnabb insyn i koncernen
Då konsolidering och rapportering går på ett kick får du i styrelse- eller ledningsposition snabbt tillgång till aktuell data.
Custom Icon
Tydlig och pedagogisk överblick
De överskådliga och visuellt tydliga rapporterna gör det enkelt för dig att processa stora mängder information på ett enkelt sätt.
Custom Icon
Underlag för bättre beslut
Utifrån den snabba och enkla inblicken i koncernen och dess bolag fattar du med trygghet bättre beslut.
FAQ

Vanliga frågor och svar

När lanseras Fortnox Koncern?

Vår ambition och förväntan är att programmet lanseras under det tredje kvartalet 2023, både för företagare och redovisningsbyråer. En mer exakt tidpunkt kommer att kommuniceras framöver. 

Hur säljs programmet?

Fortnox Koncern kommer att erbjudas som tre olika paket med olika funktionalitet anpassat efter bolagets storlek och behov. Beställning sker per bolag i koncernen, och samma paket behöver beställas för samtliga bolag som ska ha tillgång till programmet. Paketens exakta utformning och innehåll kommuniceras när vi närmar oss lansering.

Vad kommer det att kosta?

Priset är inte helt fastställt i dagsläget, men det kommer att kommuniceras i god tid innan programmet lanseras.

Vem kan använda sig av programmet?

Fortnox Koncern riktar sig till såväl redovisningskonsulter som enskilda företag.

Hur fungerar det ihop med Fortnox övriga program?

Det kommer att vara helt integrerat i Fortnox gränssnitt. Antingen körs det ihop med Fortnox Bokslut & Skatt för byråkunder, eller så körs det fristående. Vid det sistnämnda alternativet krävs att minst ett bolag i koncernen har Fortnox Bokföring.

Kan koncerner som även innehåller utländska bolag använda programmet?

Ja, det går alldeles utmärkt. De utländska bolagen läser man i så fall in via SIE4, SAF-T eller en Excel-fil. 

Stödjer programmet IFRS16?

Ja.

Finns stegvis förvärvsanalys?

Stegvis förvärvsanalys kommer att implementeras i början av 2024.

Är du intresserad?

Anmäl intresse så håller vi dig uppdaterad om Fortnox Koncern fram till lansering. Du blir dessutom inbjuden till en kostnadsfri produktdemo.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande