Utbildningar

Uppstartspaket

Med ett uppstartspaket får ni hjälp att implementera Fortnox program och kan tryggt och smidigt komma i gång med ert arbete.

Koncern
Koncern Uppstartspaket Liten

Med ett uppstartspaket får du hjälp att implementera Fortnox Koncern och kan tryggt och smidigt komma igång med ert arbete. Tillsammans med er kundansvariga, som är produktspecialist och utbildad i koncernredovisning, lär du känna våra verktyg och får hjälp att sätta upp er struktur på ett korrekt sätt.

Detta ingår i Uppstartspaket Liten:

4 arbetsmöten à 1 h med er kundansvariga (på videolänk).

4 deltagare från er koncern.

3 livesända webbutbildningar à 1 h med frågestund – fritt antal gånger.

Livesänd digital klassrumsutbildning, Fortnox Rapport & Analys – Plus  med frågestund

En mängd förinspelade webbutbildningar.

Koncern
Koncern Uppstartspaket Mellan

Med ett uppstartspaket får du hjälp att implementera Fortnox Koncern och kan tryggt och smidigt komma igång med ert arbete. Tillsammans med er kundansvariga, som är produktspecialist och utbildad i koncernredovisning, lär du känna våra verktyg och får hjälp att sätta upp er struktur på ett korrekt sätt.

Detta ingår i Uppstartspaket Mellan:

7arbetsmöten à 1 h med er kundansvariga (på videolänk).

7 deltagare från er koncern.

3 livesända webbutbildningar à 1 h med frågestund – fritt antal gånger.

Livesänd digital klassrumsutbildning, Fortnox Rapport & Analys – Plus  med frågestund

En mängd förinspelade webbutbildningar.

Koncern
Koncern Uppstartspaket Stor

Med ett uppstartspaket får du hjälp att implementera Fortnox Koncern och kan tryggt och smidigt komma igång med ert arbete. Tillsammans med er kundansvariga, som är produktspecialist och utbildad i koncernredovisning, lär du känna våra verktyg och får hjälp att sätta upp er struktur på ett korrekt sätt.

Detta ingår i Uppstartspaket Stor:

12 arbetsmöten à 1 h med er kundansvariga (på videolänk).

12 deltagare från er koncern.

3 livesända webbutbildningar à 1 h med frågestund – fritt antal gånger.

Livesänd digital klassrumsutbildning, Fortnox Rapport & Analys – Plus  med frågestund

En mängd förinspelade webbutbildningar.

Rapport & analys
Fortnox Rapport & Analys uppstartspaket Mini

Med ett uppstartspaket får du hjälp att implementera Fortnox Rapport & Analys och kan tryggt och smidigt komma igång med ert arbete. Tillsammans med er kundansvariga, som är produktspecialist och utbildad i redovisning, lär du känna våra verktyg och får hjälp att sätta upp er struktur på ett korrekt sätt.

Detta ingår i Uppstartspaket Mini:

 • 2 arbetsmöten à 1 h med er kundansvariga (på videolänk).

 • 2 deltagare från er koncern.

 • Livesänd digital klassrumsutbildning, Fortnox Rapport & Analys – Plus  med frågestund

 • En mängd förinspelade webbutbildningar.

Rapport & analys
Fortnox Rapport & Analys uppstartspaket Liten

Med ett uppstartspaket får du hjälp att implementera Fortnox Rapport & Analys och kan tryggt och smidigt komma igång med ert arbete. Tillsammans med er kundansvariga, som är produktspecialist och utbildad i redovisning, lär du känna våra verktyg och får hjälp att sätta upp er struktur på ett korrekt sätt.

Detta ingår i Uppstartspaket Liten:

 • 4 arbetsmöten à 1 h med er kundansvariga (på videolänk).

 • 4 deltagare från er koncern.

 • Livesänd digital klassrumsutbildning, Fortnox Rapport & Analys – Plus  med frågestund

 • En mängd förinspelade webbutbildningar.

Rapport & analys
Fortnox Rapport & Analys uppstartspaket Mellan

Med ett uppstartspaket får du hjälp att implementera Fortnox Rapport & Analys och kan tryggt och smidigt komma igång med ert arbete. Tillsammans med er kundansvariga, som är produktspecialist och utbildad i redovisning, lär du känna våra verktyg och får hjälp att sätta upp er struktur på ett korrekt sätt.

Detta ingår i Uppstartspaket Mellan

 • 7 arbetsmöten à 1 h med er kundansvariga (på videolänk).

 • 7 deltagare från er koncern.

 • Livesänd digital klassrumsutbildning, Fortnox Rapport & Analys – Plus  med frågestund

 • En mängd förinspelade webbutbildningar.

Rapport & analys
Fortnox Rapport & Analys uppstartspaket Stor

Med ett uppstartspaket får du hjälp att implementera Fortnox Rapport & Analys och kan tryggt och smidigt komma igång med ert arbete. Tillsammans med er kundansvariga, som är produktspecialist och utbildad i redovisning, lär du känna våra verktyg och får hjälp att sätta upp er struktur på ett korrekt sätt.

Detta ingår i Uppstartspaket Stor:

 • 12 arbetsmöten à 1 h med er kundansvariga (på videolänk).

 • 12 deltagare från er koncern.

 • Livesänd digital klassrumsutbildning, Fortnox Rapport & Analys – Plus med frågestund

 • En mängd förinspelade webbutbildningar.