Utbildningar On demand

Ny användare eller i behov av ett kunskapslyft? Våra inspelade utbildningar visar dig hur du arbetar smart och effektivt i Fortnox olika program. Tillgängliga när helst det passar dig!

Här hittar du våra inspelade utbildningar

Söker du en specifik utbildning kan du använda dig av menyn till nedan. Om du utöver vårt inspelade utbildningsmaterial är i behov av ytterligare insatser hittar du hela vårt utbildningsutbud bland våra övriga utbildningar.

Bokföring

Leverantörsfakturor och registrering från kontoutdrag i Fortnox

I utbildningen får du bland annat lära dig hur du kan ta emot leverantörsfakturor i programmet, hur du arbetar med attest samt hur betalning kan ske.

Avstämningar i Fortnox

I den här utbildningen får du bland annat lära dig hur du gör viktiga avstämningar och inställningar för tex moms i Fortnox. Samt hur du stämmer av bank- och skattekontot.

Bokföring från kontoutdrag

I den här utbildningen får du bland annat lära dig hur du arbetar med vår funktion bokföring från kontoutdrag. Obs: denna tjänst är endast för dig som har bankintegration med SEB, Länsförsäkringar Bank eller Handelsbanken. Fler banker kommer på sikt.

Fakturering

Fakturera i Fortnox

I utbildningen får du bland annat ära dig hur du arbetar med Fortnox Fakturering, allt från grundläggande inställningar till hur du arbetar effektivt med Fakturaservice.

Digital Byrå

Digital byrå

I den här utbildningen får du bland annat lära dig hur du hanterar inställningar i Digital Byrå samt det löpande arbetet.

Fortnox Insikter

I den här utbildningen ger vi dig en inblick i hur du som byråpartner kan arbeta med Fortnox insikter, vilka som finns och vart du hittar dem. Hör av dig om du behöver något mer.

Anläggningsregister

Fortnox Anläggningsregister

I utbildningen får du bland annat lära dig hur du lägger upp tillgångar via import eller manuellt samt hur du genomför avskrivningar.

Lön

Fortnox Lön

I utbildningen får du bland annat lära dig hur du gör grundläggande inställningar och lägger upp anställda samt det löpande arbetet i Fortnox Lön.

Fortnox Lön fördjupning

I utbildningen får du bland annat lära dig hur du kan anpassa lönearter, skapa arbetsscheman och uppbokning av semesterskuld.

Fortnox Lön personlig för användare

I utbildningen får du som anställd lära dig hur du registrerar närvaro eller frånvaro via Fortnox Lön personlig i Fortnox app. Utbildningen visar hur det ser ut när administratören har gjort alla grundinställningar.

Hantera semester och semesterårsavslut i Fortnox

I utbildningen får du bland annat lära dig hur du arbetar med semester och semesterårsavslut i Fortnox Lön.

Offert & Order

Fortnox Offert & Order

I utbildningen får du bland annat lära dig hur du skapar offerter och ordrar samt hur du skapar fakturor, samlingsfakturor och restorder.

Tid

Fortnox Tid för anställda

I utbildningen får du bland annat lära dig hur du registrerar tid och material mot kund/projekt i Fortnox app samt hur du anger underlag för lönehantering.

Tidredovisa i Fortnox

I utbildningen får du bland annat lära dig hur du arbetar med Fortnox Tid i kombination med Fortnox Fakturering och/eller Fortnox Lön.

Kvitto, Utlägg, Resa

Fortnox Kvitto & Utlägg och Fortnox Resa för administratörer

I den här utbildningen får lära dig hur du använder Fortnox Kvitto & Utlägg och Fortnox Resa som administratör.

Fortnox Kvitto & Utlägg och Fortnox Resa för användare

I den här utbildningen får lära dig hur du använder Fortnox Kvitto & Utlägg och Fortnox Resa som anställd.

Lager

Lagerhantering i Fortnox

I utbildningen får du bland annat lära dig hur du arbetar med artiklar, in-och utleveranser och inventering i Fortnox Lager.

English

Invoicing with Fortnox

This education will teach you how to work with invoices with a focus on Factoring Services.

Supplier invoice and accounting from bank statement

This education will teach you how to work with suppliers invoices, how to use attest and how to pay the invoice.

Time registration with Fortnox

This education will teach you how to register time in Fortnox, in combination with Fortnox Invoicing and Fortnox Salary.

Övriga

Bli effektiv & digital i Fortnox, del 1

I den här utbildningen ger vi dig en introduktion i hur du kan effektivisera din administration och bli mer digital i ditt företagande.

Bli effektiv & digital i Fortnox, del 2 för Byrån

I den här utbildningen går vi igenom hur du jobbar effektivt och digitalt med de 4 huvudflöden som de flesta företagare möts av i sitt administrativa arbete. Leverantörsfakturor, Kundfakturor, Lön och Kvitton. Vi visar även vad du kan göra direkt i från Fornox App.

Bli effektiv & digital i Fortnox, del 2 för Företagaren

I den här utbildningen går vi igenom hur du jobbar effektivt och digitalt med de 4 huvudflöden som de flesta företagare möts av i sitt administrativa arbete. Leverantörsfakturor, Kundfakturor, Lön och Kvitton. Vi visar även vad du kan göra direkt i från Fornox App.

Fortnox Avstämning & Rapportering

I utbildningen får du bland annat lära dig hur du lägger upp uppdraget i Digital Byrå för att kunna arbeta med tjänsten. Samt hur du arbetar med funktionerna avstämning och rapportering.

Fortnox Bokslut & Skatt

I utbildningen får du bland annat lära dig hur du skapar en årsredovisning, ett bokslut samt deklaration i Fortnox Bokslut & Skatt.

Företagare

Bli effektiv & digital i Fortnox, del 1

I den här utbildningen ger vi dig en introduktion i hur du kan effektivisera din administration och bli mer digital i ditt företagande.

Bli effektiv & digital i Fortnox, del 2 för Företagaren

I den här utbildningen går vi igenom hur du jobbar effektivt och digitalt med de 4 huvudflöden som de flesta företagare möts av i sitt administrativa arbete. Leverantörsfakturor, Kundfakturor, Lön och Kvitton. Vi visar även vad du kan göra direkt i från Fornox App.

Redovisningskonsult

Bli effektiv & digital i Fortnox, del 1

I den här utbildningen ger vi dig en introduktion i hur du kan effektivisera din administration och bli mer digital i ditt företagande.

Bli effektiv & digital i Fortnox, del 2 för Byrån

I den här utbildningen går vi igenom hur du jobbar effektivt och digitalt med de 4 huvudflöden som de flesta företagare möts av i sitt administrativa arbete. Leverantörsfakturor, Kundfakturor, Lön och Kvitton. Vi visar även vad du kan göra direkt i från Fornox App.

Digital byrå

I den här utbildningen får du bland annat lära dig hur du hanterar inställningar i Digital Byrå samt det löpande arbetet.

Fortnox Avstämning & Rapportering

I utbildningen får du bland annat lära dig hur du lägger upp uppdraget i Digital Byrå för att kunna arbeta med tjänsten. Samt hur du arbetar med funktionerna avstämning och rapportering.

Fortnox Bokslut & Skatt

I utbildningen får du bland annat lära dig hur du skapar en årsredovisning, ett bokslut samt deklaration i Fortnox Bokslut & Skatt.

Fortnox Insikter

I den här utbildningen ger vi dig en inblick i hur du som byråpartner kan arbeta med Fortnox insikter, vilka som finns och vart du hittar dem. Hör av dig om du behöver något mer.

Ny Byråpartner

I den här utbildningen inspirerar vi dig, som ny Byråpartner i Fortnox, till ett mer digitalt och automatiserat arbetssätt tillsammans med dina kunder.

Bokslut & Skatt

Fortnox Avstämning & Rapportering

I utbildningen får du bland annat lära dig hur du lägger upp uppdraget i Digital Byrå för att kunna arbeta med tjänsten. Samt hur du arbetar med funktionerna avstämning och rapportering.

Fortnox Bokslut & Skatt

I utbildningen får du bland annat lära dig hur du skapar en årsredovisning, ett bokslut samt deklaration i Fortnox Bokslut & Skatt.