Fortnox Koncernrapportering

Ett kraftfullt verktyg som förenklar hela koncernredovisningen

Upptäck verktyget som gör det möjligt att göra klart såväl koncernkonsolidering som rapportering – på en minut per bolag. Fortnox Koncernrapportering är helhetslösningen för din koncern som både förenklar och automatiserar ditt sätt att arbeta. Förväntad säljstart är hösten 2023.

Koncernkonsolidering

Konsolidering på ett par knapptryck

Gör din koncernkonsolidering till en automatiserad process istället för manuellt arbete i olika kalkylark. Vi analyserar alla transaktioner i respektive koncernbolag och både matchar och eliminerar dessa automatiskt efter uppsatta regelverk. Med smarta inbyggda verktyg för avstämning och kontroll får du full koll – och en kvalitetssäkrad konsolidering.

Koncernrapportering

Enkel rapportering som alla förstår

Du omvandlar enkelt stora mängder information från alla koncernbolag till överskådliga grafer och interaktiva rapporter. Utifrån dessa skapar du sammansatta rapporter utifrån 400 olika mallar, eller i en egen rapport som du skapar i vår editor. I verktyget ingår även allt du behöver för din budget- och prognosprocess samt för nyckeltalsanalys. Använder du Excel kan du enkelt importera och exportera data mellan programmen.

Koncernårsredovisning

Gör koncernens årsredovisning och lämna in den digitalt

Med digital inlämning till Bolagsverket och stöd för över 100 noter får du bra stöd och full kontroll i ditt arbete med koncernårsredovisningen. Verktyget är direkt integrerat med Fortnox Bokslut & Skatt – vilket gör ditt arbete ännu smidigare.

Det här ingår i Fortnox Koncernrapportering

Lista över funktioner

Fortnox Koncernrapportering är uppdelat i tre olika programdelar: konsolidering, rapportering och årsredovisning. Se vilka funktioner som ingår i respektive programdel här. Vid lansering kommer du kunna välja mellan olika paket med olika mycket funktionalitet utifrån din koncerns behov. Mer information om paketen och prissättning kommer framöver.

Koncernkonsolidisering
 • Koncerntablå

 • Manuella elimineringar

 • Regelbaserade automatiska elimineringar

 • Matchning av interntransaktioner & verifikat

 • Avstämningar

 • Motpartshantering, IC - Intercompany

 • Motpartsavstämning

 • Förvärvselimineringsverktyg

 • Goodwill avskrivningsplan, omvärdering

 • Över-/undervärden, omvärdering

 • Valutaomräkning & valutadifferenser

 • Hämtar automatiskt valutakurs från Riksbanken

 • Kontroller

 • Dokumentation till revisor

 • Kontobrygga

 • Underkoncerner (SUB)

 • Bokföringsjusteringar

  • Automatisk eller manuell ombokning av periodens eller årets resultat

  • Automatisk eller manuell ombokning av obeskattade reserver

  • Manuell hantering av anteciperad utdelning och heterogena räkenskapsår

 • Minoritetshantering

  • Automatisk ombokning av minoritetsandel

 • Koncerner med olika räkenskapsår, samt förkortade & förlängda räkenskapsår

 • IFRS 16

 • Stegvis förvärv (planerad till slutet av 2023)

 • Koncern omorganisation (planerad till slutet av 2023)

Koncernrapportering
 • För hela koncernen och koncernbolagen

 • 400+ koncernrapporter och grafer

 • Koncernbudget & prognos

 • Dashboard inkl. drill-down, fly-over, expandera, fakturabild m.m.

 • Aggregera datavariabler automatiskt

 • Kontobrygga

 • Ärva koncernkontoplan, rapporter, grafer, m.m.

 • Importera subkoncerner automatiskt

 • Schemalägga rapportutskick

 • Sammansatta rapporter

 • Interaktiv rapporteditor för att bygga egna rapporter

 • Alla rapporter kan distribueras via länk till PDF eller interaktiv rapport

 • Export och import till och från Excel

 • Projekt/resultatenheter

 • KPI för data som inte finns i bokföringen

 • Likviditetsprognos (planerad till början av 2024)

Koncernårsredovisning
 • K3 Koncern

 • Digital inlämning till Bolagsverket

 • Förvaltningsberättelse

 • Koncern resultaträkning, balansräkning och kassaflöde

 • Moderbolags resultaträkning, balansräkning och kassaflöde

 • 100+ noter

 • E-signering

 • Eget kapital - kontroll

 • Kassaflödesjusteringsverktyg

 • Koncernbokslutsplanering (planerad till slutet av 2023)

Rapportering och konsolidering på en minut – är det möjligt?

Ja, faktiskt. Tack vare smarta, automatiserade lösningar kan majoriteten av alla koncerner göra både konsolidering och rapportering på under en minut per bolag. Fortnox Koncernrapportering är integrerat med våra övriga programdelar, vilket ger dig sömlösa processer och snabb överföring av information.

Fördelar för dig som ekonom

Custom Icon
Automatiserade arbetsprocesser
Processer som rapportering, konsolidering och budget kan i vanliga fall vara ett tidskrävande, manuellt arbete. Med Fortnox går det snabbt och automatiserat.
Custom Icon
Värdefull vägledning i ditt arbete
Tack vare att konsolideringskompetens finns inbyggd i våra verktyg får du som ekonom en hjälpande hand längs vägen – oavsett om du är nybörjare eller gammal i gamet.
Custom Icon
Kvalitetssäkra leveranser
Fortnox Koncernredovisning är alltid uppdaterat med senaste lagar och regler. Med färsk data direkt från ekonomisystemet och automatiska kontroller kvalitetssäkrar du din leverans.

Fördelar för dig i styrelse och ledning

Custom Icon
Blixtsnabb insyn i koncernen
Då konsolidering och rapportering går på ett kick får du i styrelse- eller ledningsposition snabbt tillgång till aktuell data.
Custom Icon
Tydlig och pedagogisk överblick
De överskådliga och visuellt tydliga rapporterna gör det enkelt för dig att processa stora mängder information på ett enkelt sätt.
Custom Icon
Underlag för bättre beslut
Utifrån den snabba och enkla inblicken i koncernen och dess bolag fattar du med trygghet bättre beslut.
FAQ

Vanliga frågor och svar

När lanseras Fortnox Koncernrapportering?

Vår ambition och förväntan är att programmet lanseras under det tredje kvartalet 2023, både för företagare och redovisningsbyråer. En mer exakt tidpunkt kommer att kommuniceras framöver. 

Hur säljs programmet?

Fortnox Koncernrapportering kommer att erbjudas som tre olika paket med olika funktionalitet anpassat efter bolagets storlek och behov. Beställning sker per bolag i koncernen, och samma paket behöver beställas för samtliga bolag som ska ha tillgång till programmet. Paketens exakta utformning och innehåll kommuniceras när vi närmar oss lansering.

Vad kommer det att kosta?

Priset är inte helt fastställt i dagsläget, men det kommer att kommuniceras i god tid innan programmet lanseras.

Vem kan använda sig av programmet?

Fortnox Koncernrapportering riktar sig till såväl redovisningskonsulter som enskilda företag.

Hur fungerar det ihop med Fortnox övriga program?

Det kommer att vara helt integrerat i Fortnox gränssnitt. Antingen körs det ihop med Fortnox Bokslut & Skatt för byråkunder, eller så körs det fristående. Vid det sistnämnda alternativet krävs att minst ett bolag i koncernen har Fortnox Bokföring.

Kan koncerner som även innehåller utländska bolag använda programmet?

Ja, det går alldeles utmärkt. De utländska bolagen läser man i så fall in via SIE4, SAF-T eller en Excel-fil. 

Stödjer programmet IFRS16?

Ja.

Finns stegvis förvärvsanalys?

Stegvis förvärvsanalys kommer att implementeras i slutet av 2023. 

Är du intresserad?

Anmäl intresse så håller vi dig uppdaterad om Fortnox Koncernrapportering fram till lansering.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande