Releasefest vintern 2022/2023

Storslam i produktnyheter årets sista kvartal

En Företagsbrevlåda som sorterar och hanterar din post, automatisk bokföring av ditt skattekonto och fler automatiserade insikter till redovisningskonsulten. Det är ett axplock av de smarta och kraftfulla produktnyheter vi presenterar under vintern 2022/2023. Vi tror och hoppas att de kommer göra stor skillnad i ditt företagande!

Engagera
Posten direkt in i Fortnox med vår nya Företagsbrevlåda
Engagera
Posten direkt in i Fortnox med vår nya Företagsbrevlåda

Med Fortnox Företagsbrevlåda får du din post från myndigheter och andra offentliga aktörer direkt in i Fortnox. Företagsbrevlådan blir unik i sitt slag då den kategoriserar posten automatiskt och kan kopplas ihop med våra AI-tjänster för tolkning och bokföringsförslag.

Redovisning
Få ditt skattekonto bokfört – helt automatiskt
Redovisning
Få ditt skattekonto bokfört – helt automatiskt

Tack vare en helt ny integration till Skatteverket kan du nu få dina transaktioner på skattekontot bokförda helt automatiskt i funktionen Bokföring från kontoutdrag. Integrationen hämtar både saldot och alla transaktioner. Ett stort kliv mot en helautomatiserad bokföring!

Fler nyheter inom Redovisning

Bokföring från kontoutdrag med Danske Bank

Du med Danske Bank får nu tillgång till Automatisk bokföring från kontoutdrag, vilket gör att en stor del av dina transaktioner kan bokföras helt automatiskt. Funktionen är sedan tidigare tillgänglig för dig med Handelsbanken, SEB och Länsförsäkringar Bank.

Se kontosaldo vid nytt verifikat i Bokföring från kontoutdrag

Nu kan du se aktuellt kontosaldo när du skapar ett nytt verifikat i vyn Transaktioner, och därmed också direkt verifiera att det bokförs på rätt konto.

Samlingsverifikat från masshanterade transaktioner

I Bokföring från kontoutdrag har du nu möjlighet att skapa samlingsverifikat utifrån masshanterade transaktioner i Att göra-listan.

Kortkommandon i Bokföring från kontoutdrag

Nu finns nya kortkommandon för att hantera transaktioner i Bokföring från kontoutdrag: ALT+B för att bokföra eller koppla transaktion, och ALT+N för att lägga till rad vid Skapa verifikation.

Snabbtexter i Bokföring från kontoutdrag

För smidigare registrering kan du använda dig av snabbtexter i fälten beskrivning och transaktionsinformation när du skapar liknande verifikat på återkommande transaktioner.

Namnbyte i registret

“Bankkonton” byter namn till “Transaktionskonton” i registret, då vi utökar registret med skattekonto och finanskonto – och i framtiden även kortkonto.

Två tolkningslösningar blir en

Tidigare har det funnits två olika lösningar för fakturatolkning – en med bokföringsförslag och en utan. Dessa slås nu ihop, med det bästa från respektive lösning kombinerat.

Ta betalt
Enklaste faktureringen – nu också på webben
Ta betalt
Enklaste faktureringen – nu också på webben

Nu kan du välja att arbeta med Fakturering Mini via ett enkelt webbgränssnitt på din dator. Produkten, som riktar sig till dig med enkla faktureringsbehov, har tidigare bara funnits i mobilen. Bättre tillgänglighet för dig som användare, samtidigt som ditt samarbete med en eventuell redovisningskonsult underlättas.

Medarbetare
Lönen direkt till banken med SEB
Medarbetare
Lönen direkt till banken med SEB

I Fortnox Lön finns nu en automatisk koppling till SEB för löneutbetalningar. Det innebär att du kan skicka dina löneutbetalningar direkt till internetbanken för signering – utan några mellansteg med nedladdade filer. Automatiska löneutbetalningar finns sedan tidigare tillgängligt för kunder med Handelsbanken.

Fler nyheter inom Medarbetare

Massuppdatera anställdas uppgifter

Ändringar som berör flera anställda – till exempel schema- och löneändringar eller hur lönebesked presenteras – kan du nu enkelt hantera via en massuppdatering.

Ändra grunduppgifter som anställd

Anställda med Lön Personlig kan nu själva se och justera vissa av sina grunduppgifter som namn, adress, telefonnummer och bankkonto utan att behöva kontakta en administratör.

Historik över företagsköp i webbvyn

Du som använder Kvitto & Utlägg för en automatiserad kvittohantering kan nu se din historik för alla företagsköp i webbvyn.

Bättre hantering av semesterdagar på nästa semesterår

Uttag av semesterdagar på nästa semesterår blir preliminära fram till att du är klar med föregående års semesterårsavslut.

Upplysning om karensavdrag efter tio karensdagar

När en anställd har kommit upp i tio olika sjuktillfällen under ett kalenderår görs inget karensavdrag, vilket du nu får en upplysning om i listvyn för lönekörningen.

Spara-knappen alltid synlig i vyn för lönekörning

Genom att alltid ha Spara-knappen synlig i vyn för lönekörning blir det tydligare för dig som användare hur värdena på lönebeskedet uppdateras när du ändrar något.

Förbättrad hantering av förmån

Du kan nu skapa och skicka lönebesked som endast innehåller en förmån, utan någon övrig löneutbetalning, i Fortnox Lön.

Engagera
Fler automatiserade affärsinsikter till redovisningsbranschen
Engagera
Fler automatiserade affärsinsikter till redovisningsbranschen

Funktionen Insikter, med automatiserade affärsinsikter till dig som redovisningskonsult, har utökats. Den nya insikten rör avvikelser i bokföringen för kostnad som saknas eller är oväntad och baseras på historiska mönster och statistisk data.

Byrå
Privatperson läggs till som kategori i Digital byrå
Byrå
Privatperson läggs till som kategori i Digital byrå

En rolig nyhet för dig som redovisningskonsult är att det numera är möjligt att lägga upp privatpersoner som klient i Digital byrå. Genom att skapa tjänster och aktiviteter för privatpersoner får du som konsult kontroll över att upprättande och inlämning av inkomstdeklaration görs i tid.

Nyheter inom Bokslut & Skatt

Nya och kopplade skatteblanketter samt bilagor

I Bokslut & Skatt finns nu kopplade huvudblanketter för Ink2, Ink3, Ink4 samt NE och nya underblanketter. Siffror som används på flera ställen i blanketterna förs över automatiskt.

Låsning av period och år samt förenklat årsbokslut

Arbetar du med årsredovisning i Bokslut & Skatt kan du nu låsa perioder eller år så att korrigeringar inte kan göras efter låsning. Förenklat bokslut för enskilda näringsidkare läggs också till i programmet.

Hämtning av saldon i Bokslut & Skatt

Saldon från kund- och leverantörsreskontran samt semesterlöneskulden hämtas nu automatiskt i Bokslut & Skatt från din kunds övriga programdelar i Fortnox.

Fastighetsskatt och periodiseringsfond

Ny funktion i Bokslut & Skatt för att beräkna fastighetsskatt och att hantera avsättning till periodiseringsfonder.

Finansiering
Sälj din faktura och stärk likviditeten – nu ännu enklare
Finansiering
Sälj din faktura och stärk likviditeten – nu ännu enklare

Att sälja fakturor är ett enkelt sätt att stärka din likviditet på. Med ett par knapptryck köper vi fakturor av dig – och du får pengarna på kontot inom en bankdag. Nu blir tjänsten, som går under namnet Fakturaköp, tillgänglig även för dig som ännu inte blivit kund hos Fortnox Finans.

Fler nyheter inom Finansiering

Lägg till Påminnelseservice i efterhand

Du som skickar fakturor med Fakturaservice utan automatiska påminnelser kan nu välja att få hjälp med påminnelser i efterhand via Påminnelseservice för enstaka fakturor.

QR-kod på postala fakturor

Postala fakturor skickade med Fakturaservice innehåller nu en QR-kod som gör det enklare för mottagaren att få digital information om fakturan.

Förbättrat kontoutdrag

Nu visas kontoutdraget för våra faktura- och betaltjänster i kronologisk ordning indelat i utförda (bokförda), kommande och avbrutna händelser.

Eget gränssnitt för kreditstödssystem i Monto

Montos beslutsstöd, som tidigare enbart varit tillgängligt över API, tillgängliggörs även via ett egenutvecklat gränssnitt för långivare som själva inte kan integrera mot API:et. Det gör att fler bolag på ett enkelt sätt kan ta bättre beslut.

Fler nyheter

Ta betalt
Lägg till medsökande vid rot, rut och grön teknik

Nu kan du som fakturerar med avdrag för rot, rut och grön teknik enklare hantera medsökande tack vare nya fält för namn och personnummer på kundkortet.

Byrå
Skapa grupperingar för medarbetare

Nu är det möjligt att gruppera medarbetare i Digital byrå, till exempel efter geografisk tillhörighet eller arbetsgrupp. Gruppering av kunder har samtidigt bytt namn från “Märkning” till “Gruppering av klient”.

Infrastruktur
Uppdaterad och förbättrad supportfunktion

Vår supportfunktion är uppdaterad med ny teknik, chat och grafisk profil. Som användare får du tydligare hjälp i direkt relation till den vy du för tillfället befinner dig i.

Engagera
Skicka förfrågan om köp till systemadministratör

Som användare utan tillräckliga behörigheter kan du nu skicka en förfrågan om köp av program eller fler licenser till din systemadministratör direkt inne i plattformen.

Integrera
Integrationssidan 2.0

Med rekommenderade integrationer, fler köpvägar, kundbetyg och tydligare struktur och navigation blir det lättare för dig att hitta relevanta integrationer som passar din verksamhet.

Upptäck Fortnox produkter

Bläddra bland våra produkter och upptäck det smarta företagandet.

Vill du se fler nyheter?

Nyheterna på denna sida är från vintern 2022/2023. Upptäck fler nyheter via länkarna nedanför.

Hösten 2022
  • Koppling mellan Lön Mini och Kvitto & Utlägg
  • Nio nyheter i Fortnox Lön
  • Insikter för alla redovisningsbyråer
Våren 2023
  • Automatisk bokföring för Swedbanks kunder
  • Förenklat årsbokslut för redovisningsbyråer
  • Helt ny momshantering