Driva Företag

Publicerad: 1 juni 2021|Senast uppdaterad: 5 juli 2022

Omställningsstöd för 2021 – så ser stödperioderna ut

Man som arbetar med mobil
Omställningsstödet har utökats med ytterligare stödperioder under 2021, vilket innebär att du som företagare även kommer kunna ansöka för perioderna maj, juni, juli, augusti samt september 2021. Vi sammanfattar stödet och vad som kan vara bra att tänka på om du ska ansöka.

Vad innebär omställningsstödet?

Omställningsstödet innebär att du som företagare kan ansöka om stöd för dina fasta kostnader om ditt företag har tappat i nettoomsättning på grund av corona. För stödperioderna maj–september 2021 räknas även vissa lönekostnader till företagets fasta kostnader, vilket de tidigare inte gjort.

Ansökan för de olika perioderna

Om ditt företag ska ansöka om omställningsstöd för stödperioderna maj, juni, juli, augusti och september 2021, måste ansökan vara inne senast dessa datum för respektive stödperiod:

  • Maj: Senast 31 augusti 2021

  • Juni: Senast 31 augusti 2021

  • Juli: Senast 30 september 2021

  • Augusti: Senast 8 oktober 2021

  • September: Senast 29 oktober 2021

Vem kan ansöka?

Omställningsstödet kan sökas oavsett bolagsform. För att lämna in själva ansökan, behöver du vara något av följande:

  • Enskild näringsidkare

  • Ensam firmatecknare

  • Behörig företrädare (till exempel vd eller särskild firmatecknare)

  • Omställningsstödsombud: Om firman tecknas av flera personer tillsammans behövs ett ombud eftersom det i tjänsten för omställningsstöd inte går att signera gemensamt. Alla firmatecknare behöver skriva under anmälan om ombud.

Dock har inte offentliga verksamheter som till mer än 75 procent finansieras av anslags- eller skattemedel rätt till omställningsstöd.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet via tjänsten Ansök om omställningsstöd på Mina sidor på Skatteverket . Du behöver göra separata ansökningar för respektive period.

Revisorsyttrande vid stöd på över 100 000 kr

Om du ansöker om ett stöd på över 100 000 kronor krävs ett yttrande från ett registrerat revisionsbolag eller godkänd eller auktoriserad revisor. Det krävs ett specifikt yttrande för varje stödperiod där du ansöker om stöd över 100 000 kronor.

Omställningsstödet i relation till andra stöd

Har du tidigare fått stöd eller har ansökt om stöd vid korttidsarbete behöver du redovisa hur mycket stöd du har fått från Tillväxtverket. Du hittar alla dina beviljade belopp och inskickade uppgifter i Tillväxtverkets e-tjänst .

Ditt företag får inte ha tagit emot annat statligt stöd för sådana fasta kostnader som omställningsstödet beräknas på.

Mer om omställningsstödet

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning i stor utsträckning har minskat under stödperioderna (augusti 2020 till september 2021), jämfört med motsvarande månader under 2019 (den så kallade referensperioden). Minskningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av coronapandemin. Företaget ska ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 maj 2020 för att kunna ta del av stödet. Det lägsta stödet som beviljas är 5 000 kronor, och det maximala stödet är 97 miljoner kronor för hela stödperioden (augusti 2020 till september 2021).

Företaget ska ha tappat mer än 30 % i nettoomsättning under de olika stödperioderna jämfört med referensperioderna för att kunna söka stödet.

För att kunna få ta del av stödet behöver ditt företag dessutom bedriva näringsverksamhet i Sverige när Skatteverket beslutar om ansökan samt vara godkänt för F-skatt.

Läs mer om omställningsstödet på Skatteverket .

Vi kan hjälpa dig med omställningsstödet

Du som är Fortnox-kund kan nu få förberedande hjälp om du ska ansöka om omställningsstöd. Baserat på den data vi har om ditt företag i Fortnox, kan vi se om du sannolikt har möjlighet att söka stödet samt vilket belopp du kan ansöka om. Antagandet om att du kan ha rätt till stöd bygger på att din bokföring är uppdaterad i Fortnox, och utgör ingen garanti för att du är berättigad till omställningsstöd. Därför är det viktigt att du stämmer av så att din bokföring är uppdaterad för den aktuella perioden.

Läs mer om automatiserad hjälp för att söka omställningsstöd .

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.