Skatter & moms|Lön|Driva Företag

Publicerad: 24 juni 2021|Senast uppdaterad: 20 december 2023

Arbetsgivaravgift 2024 – hur mycket?

Två anställda som arbetar på ett fik
Här går vi igenom arbetsgivaravgifterna för 2024. Vad är full arbetsgivaravgift, och vad finns det för olika nedsättningar? Vi lotsar dig som är arbetsgivare genom årets procentsatser och förutsättningar.

Vad är arbetsgivaravgift?

För att sammanfatta är arbetsgivaravgiften de sociala avgifter som du som arbetsgivare betalar till staten för dina anställda. Avgifterna baseras på en procentsats som räknas ut från den anställdes bruttolön (lön innan skatt), där födelseår kan spela roll för arbetsgivaravgiftens storlek.

Arbetsgivaravgift 2024 – hur mycket?

Full arbetsgivaravgift för inkomståret 2024 är 31,42 % på den bruttolön och det eventuella förmånsvärde   som du som arbetsgivare betalar ut till en anställd.

Så här ser arbetsgivaravgiften ut för 2024:

FödelseårProcentsats
1958 och senare (normal nivå)31,42
Ungdomar 15–17 år31,42
Ungdomar 18–22 år31,42
1938–195710,21
–19370

Hur räknar man ut arbetsgivaravgiften?

Arbetsgivaravgiften = bruttolön x aktuell procentsats.

Lön under 1 000 kr – ingen avgift

Som arbetsgivare behöver du inte betala arbetsgivaravgift för en anställd om bruttolönen inklusive eventuellt förmånsvärde understiger 1 000 kr under inkomståret.

Vad exakt består arbetsgivaravgiften av?

Det som i dagligt tal brukar kallas arbetsgivaravgift, och som i grunden är sociala avgifter , består egentligen av sex regelrätta arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen, samt en allmän löneavgift enligt lagen om allmän löneavgift. Av praktiska skäl klumpas de ihop, vilket ger sju olika sociala avgifter där den allmänna löneavgiften är den enskilt största (11,62 %).

På full arbetsgivaravgift (31,42 %) är följaktligen de egentliga arbetsgivaravgifterna 19,80 % av bruttolönen och innehåller följande sociala avgifter för inkomståret 2024, sex stycken till antalet:

SocialavgiftProcentsats
Sjukförsäkringsavgift 3,55
Föräldraförsäkringsavgift2,60
Ålderspensionsavgift10,21
Efterlevandepensionsavgift0,60
Arbetsmarknadsavgift2,64
Arbetsskadeavgift0,20

Nedsättningar av arbetsgivaravgifterna

Utöver lägre arbetsgivaravgift baserad på ålder finns andra nedsättningar av arbetsgivaravgifterna: Regionalt stöd, växa-stöd samt nedsättning för forskning och utveckling. Nedsättningarna innebär att arbetsgivaravgifterna för respektive stöd under 2024 ser ut så här:

StödFörklaringNedsättning
Växa-stöd Avdrag på ersättning för arbete till den första anställda i ett enmansföretag i högst 24 månaderEndast ålderspensionsavgiften på 10,21 % * betalas
Regionalt stöd Arbetsgivare som bedriver verksamhet inom ett stödområde **Avdrag med 10 % på avgiftsunderlaget
ForskningsavdragAvdrag på ersättning till en person som arbetar med forskning eller utveckling10 % avdrag på de egentliga arbetsgivaravgifterna (19,80 %); 10 % avdrag på den allmänna löneavgiften (11,62 %)

* Vid en bruttolön på maximalt 25 000 kr per månad. Full arbetsgivaravgift gäller för den del av lönen som överstiger 25 000 kr.

** Stödområden omfattar främst kommuner i inre Norrland och i de norra delarna av Dalarnas och Värmlands län. Syftet med nedsättningen är att stimulera småföretagandet och bidra till en god service i de delar av landet som har de största geografiska nackdelarna sett till läge.

När betalar man arbetsgivaravgift 2024?

Arbetsgivaravgifterna ska betalas den 12:e varje månad (i januari och i augusti den 17:e), samma datum som arbetsgivardeklarationen på individnivå (AGI)  lämnas in. Om datumet infaller på en helgdag ska avgifterna betalas in nästkommande arbetsdag. Inbetalningen av arbetsgivaravgifterna görs till ditt företags skattekonto. Och det är alltså arbetsgivaren som betalar arbetsgivaravgifterna.

Ett komplett och enkelt löneprogram

Fortnox Lön gör det enkelt för dig själv att hantera lönerna i ditt företag – du får hjälp med allt från lönespecifikation till arbetsgivardeklaration. Månadens arbetsgivardeklaration skickas in med ett knapptryck tack vare en koppling mellan Fortnox och Skatteverket.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.