Skatter & moms|Lön|Driva Företag|24 juni 2021|Uppdaterad: 31 mars 2023

Arbetsgivaravgift 2023 – hur mycket?

Två anställda som arbetar på ett fik
Här går vi igenom arbetsgivaravgifterna för 2023. Vad är full arbetsgivaravgift, och vad finns det för olika nedsättningar? Vi lotsar dig som är arbetsgivare genom årets procentsatser och förutsättningar.

Vad är arbetsgivaravgift?

För att sammanfatta är arbetsgivaravgiften de sociala avgifter som du som arbetsgivare betalar till staten för dina anställda. Avgifterna baseras på en procentsats som räknas ut från den anställdes bruttolön (lön innan skatt), där födelseår kan spela roll för arbetsgivaravgiftens storlek.

Arbetsgivaravgift 2023 – hur mycket?

Full arbetsgivaravgift för inkomståret 2023 är 31,42 % på den bruttolön och det eventuella förmånsvärde som du som arbetsgivare betalar ut till en anställd.

Så här ser arbetsgivaravgiften ut för 2023:

FödelseårProcentsats
2005–200710,21 *
2000–200431,42 **
1957–31,42
1938–195610,21
–19370

* Vid en bruttolön på maximalt 25 000 kr per månad. Full arbetsgivaravgift gäller för den del av lönen som överstiger 25 000 kr.

** De tillfälliga reglerna om nedsättning för ungdomar har upphört. Full arbetsgivaravgift gäller återigen på bruttolön och förmåner som betalas ut från och med den 1 april 2023.

Hur räknar man ut arbetsgivaravgiften?

Arbetsgivaravgiften = bruttolön x aktuell procentsats.

Exempel för inkomståret 2023

Filip är född år 2005 och tjänade 12 220 kr i bruttolön den senaste månaden han arbetade. Det innebär att arbetsgivaravgiften för hela Filips lön ska beräknas på 10,21 %. Hans arbetsgivare ska med andra ord betala 12 220 x 0,1021 = 1 246 kr i arbetsgivaravgift för Filip.

Filips äldre syster Freja är född 2022 och har en bruttolön på 22 000 kr i månaden.

I Frejas fall ska arbetsgivaren betala 22 000 x 0,3142 = 6 912 kr.

Lön under 1 000 kr – ingen avgift

Som arbetsgivare behöver du inte betala arbetsgivaravgift för en anställd om bruttolönen inklusive eventuellt förmånsvärde understiger 1 000 kr under inkomståret.

Vad exakt består arbetsgivaravgiften av?

Det som i dagligt tal brukar kallas arbetsgivaravgift, och som i grunden är sociala avgifter, består egentligen av sex regelrätta arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen, samt en allmän löneavgift enligt lagen om allmän löneavgift. Av praktiska skäl klumpas de ihop, vilket ger sju olika sociala avgifter där den allmänna löneavgiften är den enskilt största (11,62 %).

På full arbetsgivaravgift (31,42 %) är följaktligen de egentliga arbetsgivaravgifterna 19,80 % av bruttolönen och innehåller följande sociala avgifter för inkomståret 2023, sex stycken till antalet:

SocialavgiftProcentsats
Sjukförsäkringsavgift 3,55
Föräldraförsäkringsavgift2,60
Ålderspensionsavgift10,21
Efterlevandepensionsavgift0,60
Arbetsmarknadsavgift2,64
Arbetsskadeavgift0,20

Nedsättningar av arbetsgivaravgifterna

Utöver lägre arbetsgivaravgift baserad på ålder finns andra nedsättningar av arbetsgivaravgifterna: Regionalt stöd, växa-stöd samt nedsättning för forskning och utveckling. Nedsättningarna innebär att arbetsgivaravgifterna för respektive stöd under 2023 ser ut så här:

StödFörklaringNedsättning
Växa-stöd Avdrag på ersättning för arbete till de två första anställda i ett enmansföretag Endast ålderspensionsavgiften på 10,21 % * betalas
Regionalt stöd Arbetsgivare som bedriver verksamhet inom ett stödområde **Avdrag med 10 % på avgiftsunderlaget
ForskningsavdragAvdrag på ersättning till en person som arbetar med forskning eller utveckling10 % avdrag på de egentliga arbetsgivaravgifterna (19,80 %); 10 % avdrag på den allmänna löneavgiften (11,62 %)

* Vid en bruttolön på maximalt 25 000 kr per månad. Full arbetsgivaravgift gäller för den del av lönen som överstiger 25 000 kr.

** Stödområden omfattar främst kommuner i inre Norrland och i de norra delarna av Dalarnas och Värmlands län. Syftet med nedsättningen är att stimulera småföretagandet och bidra till en god service i de delar av landet som har de största geografiska nackdelarna sett till läge.

Exempel, regionalt stöd 2023

Om en anställd i ett stödområde tjänar 30 000 kr i månaden och inte förmånsbeskattas får arbetsgivaren göra avdrag från avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgiften med 10 %, alltså 3 000 kr i det här fallet.

  • Full arbetsgivaravgift = 9 426 kr (30 000 x 0,3142)

  • Avdrag från avgiftsunderlaget = 3 000 kr (30 000 x 0,10)

  • Arbetsgivaravgift efter avdraget = 6 426 kr (9 426 – 3 000)

  • Arbetsgivaravgiften i praktiken = 21,42 % (6 426 / 30 000)

Sammanlagt får avdrag dock göras med högst 7 100 kr per månad vilket motsvarar högst 85 200 kr per år. Stödet får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften på 10,21 %. Avdraget görs i första hand från den allmänna löneavgiften och i andra hand från arbetsgivaravgifterna.

Exempel, forskningsavdrag 2023

Forskningsavdraget är tudelat: Ett avdrag görs från de egentliga arbetsgivaravgifterna, och ett från den allmänna löneavgiften. Avdraget gäller totalt för alla anställda som arbetar med forskning och utveckling hos en och samma arbetsgivare och får inte överstiga 600 000 kronor per månad.

Avdrag från de egentliga arbetsgivaravgifterna
Vid beräkning av de egentliga arbetsgivaravgifterna (19,80 %) på ersättning till en anställd som arbetar med forskning eller utveckling ska avdrag göras med 10 % av bruttolönen. Avdraget får dock inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften på 10,21 %. Hur stort avdraget blir i praktiken ett visst inkomstår beror alltså på arbetsgivaravgifternas storlek det aktuella året. I praktiken innebär det att avdraget för inkomståret 2022 blir 9,59 % då det inte finns utrymme för ett avdrag på 10 % (19,80 – 10 = 9,80 % medan 19,80 – 9,59 = 10,21 %), vilket motsvarar ålderspensionsavgiften.

Avdrag från den allmänna löneavgiften
Utöver nedsättning av de egentliga arbetsgivaravgifterna ska den allmänna löneavgiften sättas ned med 10 % baserat på bruttolönen. Det innebär med andra ord att arbetsgivaravgiften för en anställd som arbetar med forskning eller utveckling blir 31,42 – (9,59+10) = 11,83 %

Vi tar ett exempel för att visa, där en anställd har en bruttolön på 55 000 kr i månaden och inte förmånsbeskattas:

  • Full arbetsgivaravgift = 17 281 kr (55 000 x 0,3142)

  • Avdrag från de egentliga arbetsgivaravgifterna = 5 275 kr (55 000 x 0,0959)

  • Avdrag från den allmänna löneavgiften = 5 500 kr (55 000 x 0,10)

  • Totalt avdrag = 10 775 kr (5 275 + 5 500)

  • Arbetsgivaravgiften efter avdrag = 6 506 kr (17 281 – 10 775)

  • Arbetsgivaravgiften i praktiken = 11,83 % (6 506 / 55 000)

Arbetsgivaren betalar med andra ord 6 506 kr (11,83 %) i arbetsgivaravgift på den anställdes bruttolön på 55 000 kr.

När betalar man arbetsgivaravgift 2023?

Arbetsgivaravgifterna ska betalas den 12:e varje månad (i januari och i augusti den 17:e), samma datum som arbetsgivardeklarationen på individnivå (AGI) lämnas in. Om datumet infaller på en helgdag ska avgifterna betalas in nästkommande arbetsdag. Inbetalningen av arbetsgivaravgifterna görs till ditt företags skattekonto. Och det är alltså arbetsgivaren som betalar arbetsgivaravgifterna.

Ett komplett och enkelt löneprogram

Fortnox Lön gör det enkelt för dig själv att hantera lönerna i ditt företag – du får hjälp med allt från lönespecifikation till arbetsgivardeklaration. Månadens arbetsgivardeklaration skickas in med ett knapptryck tack vare en koppling mellan Fortnox och Skatteverket.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.