Driva Företag|Skatter & moms

Publicerad: 26 april 2022|Senast uppdaterad: 5 juli 2022

Brexit-stöd för företag – detta gäller

Regeringen har beslutat att ge stöd till företag som fått eller får ökade kostnader till följd av brexit. Stödet omfattar perioden 1 januari 2020–31 december 2023 och utlysningarna planeras att öppna i augusti. Vi sammanfattar stödet och vad som gäller.

Bakgrund

Hösten 2021 beslutade EU om en förordning för att underlätta övergången för bland annat företag då Storbritannien inte längre är en del av EU. Genom förordningen inrättades den så kallade Brexitjusteringsreserven (BAR), från vilken Sverige tilldelats 137 miljoner euro som svenska företag kan ansöka om.

I och med stödet skapas möjlighet för framför allt mindre och medelstora företag i Sverige att minska kostnaderna för den administrativa börda som kan ha uppkommit till följd av brexit.

Vilka kan ansöka?

Företag som drabbats av kostnader kopplade till Storbritanniens utträde ur EU. Stödet gäller dock inte företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn, som kommer omfattas av ett separat stöd senare under våren 2022.

Vilken typ av kostnader gäller stödet?

Konsult- och rådgivningstjänster som syftar till att hantera företagets situation då Storbritannien lämnade EU. Exempel på sådana kostnader är förändrade handelsprocedurer, ändrade regelverk och andra förutsättningar såsom produktgodkännande eller etableringskrav.

Stödet omfattar även direkta kostnader för godkännande eller märkning av produkter som även fortsättningsvis ska säljas i Storbritannien, om godkännandet eller märkningen har direkt koppling till landets utträdet ur EU.

Vilken period avser brexit-stödet?

Stödet kan sökas för ökade kostnader som uppstått/uppstår under perioden 1 januari 2020 till och med 31 december 2023.

Hur söker jag?

Möjligheten att söka stöd kommer att ske genom utlysningar på Svenska ESF-rådets hemsida. I varje utlysning anges villkor för ansökan och de aktörer som kan få stödet. Utlysningarna planeras att öppnas i augusti.

Läs mer om brexit-stödet hos Svenska ESF-rådet

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.