För redovisningsbyrån|Lön

Publicerad: 9 december 2020|Senast uppdaterad: 5 juli 2022

Fortnox Lön växer med nya funktionaliteter

I Fortnoxhuset pågår utveckling i alla delar av systemet. En del som har fått extra kärlek det senaste året är Fortnox Lön. Tack vare önskemål från byråpartners och Fortnox referensbyråer har önskemålen prioriterats och utvecklats för att göra vardagen bättre för konsulten och företagaren. Här samlar vi 15 stycken utvalda delar av förbättringarna i Fortnox Lön under 2020.

1. Skapa smidiga arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyg kan nu skapas i Fortnox Lön till de anställda som behöver ett intyg. Du får med grunduppgifter, arbetade timmar hämtas automatiskt från kalendariet och skattepliktiga ersättningar utöver lönen hämtas automatiskt från lönearterna i lönekörningen.

Vi har en integration med a-kassornas e-tjänst vilket innebär att intyget skickas direkt från Fortnox Lön till Arbetsgivarintyg.nu. När intyget är godkänt där så skickas intyget vidare till Mina sidor hos den anställdes a-kassa. Smidigt för alla parter!

2. Attestera registreringar och attestgrupper

Att lönebeskeden ska attesteras är en självklarhet, men nu har vi även möjliggjort attest av registreringarna i kalendariet så de kan attesteras redan innan lönekörningen skapas. För att underlätta kan du även skapa attestgrupper för de som ska attestera avvikelser.

3. Integrera med Fortnox Tid

Nu kan frånvaro och övertid m.m som är underlag för löneutbetalningen överföras automatiskt till Fortnox Lön via integrationen till Fortnox Tid.

4. Automatisk förfrågan om skatteavdrag (FOS) till Skatteverket

Fråga om skatteavdrag kan nu skickas automatiskt till Skatteverket direkt på den anställde från anställningsregistret i Fortnox Lön. Förfrågan om skatteavdrag görs på den anställdes personnummer och kan göras under hela inkomståret. Med förfrågan direkt från Lön effektiviseras arbetet till exempel när företaget får en nyanställd. Bäst av allt? Du får svar direkt.

5. Förbättrat löneartsregister – 6 nya lönearter

Vi har kompletterat löneartsregistret med sex efterfrågade lönearter.

  1. Bonus, tabellskatt

  2. Bonus, engångsskatt, ej sem.gr

  3. Provision, engångsskatt

  4. Övrig bruttolön, ej sem.gr

  5. Nettoersättning

  6. Friskvårdsersättning

6. Välj förvalt konto för sjuklöner

Förenkla bokföringen för sjuklöner avseende arbetare och tjänstemän. Gör dina val under Inställningar – Lön – Förvalda konto. Ange vilket bokföringskonto för sjuklöner du önskar för både arbetare och tjänstemän.

7. Se vilka lönearter som är kopplade till vilka registreringskoder

Under Register – Lönearter och koder finns nu fliken Löneartsstyrning. Här visas vilka lönearter som är kopplade till de olika registreringskoderna som finns i kalendariet som t.ex föräldraledig, sjuk och semester.

8. Utökad sökning på lönearter

Genom att använda den utökade sökningen under Register – Lönearter och koder kan du enkelt få fram t.ex förmånslönearter, vilka lönearter som har engångsskatt eller vilka lönearter som är underlag för arbetsgivaravgiften.

9. Visa förvalt bokföringskonto för lönearter

Det finns en ny kolumn och ett nytt fält under Register – Lönearter och koder som visar vilket förvalt bokföringskonto som lönearten generellt kommer bokföras på. Det förvalda bokföringskontot hämtas från Inställningar – Lön – Förvalda konton.

Vilket konto som det sedan bokförs på vid en lönekörning påverkas av om du lagt upp egna utläggstyper i inställningarna, använder fördelningsmallar eller har lagt personliga konton på en anställd.

10. Aktivera Lön Personlig direkt från personalregistret

Lägg enkelt till en ny användare i Lön Personlig. Under Administrera användare kan du aktivera Lön personlig på den anställde direkt från personalregistret. Finns det ingen användare kopplad till den anställde så skapas användaren upp automatiskt. Funktionen kräver att det finns tillgängliga licenser för Lön Personlig.

11. Skapa tillägg och avdrag i slutlöneguiden

Du kan nu smidigt göra tillägg och avdrag på slutlönen i slutlöneguiden som finns i kalendern eller när du skapar ny lönekörning. Du kan göra brutto- och nettoavdrag samt brutto- och nettotillägg.

12. Årssammanställning över arbetsgivardeklaration

Du kan smidigt få en pdf med en ackumulerad sammanställning av de uppgifter som har redovisats till Skatteverket via arbetsgivardeklarationen, fördelat per anställd.

13. Påminnelse om semesterskuld under semesterårsavslut

När du ska göra ett semesterårsavslut blir du nu upplyst om att ta ut semesterskulden, vilket har lagts in som en smidigt steg i processen för semesterårsavslut.

14. Rapportera från- och närvaro i Fortnox app

Användare av Lön Personlig kan nu göra registreringar av frånvaro och närvaro i både Fortnox app och på webben. Det underlättar för den anställda och gör det smidigare för arbetsgivaren och dig som konsult.

15. Lägg in ingående semestervärden

När du ska lägga till ett nytt företag i Fortnox Lön kan du lägga in ingående semestervärden på de anställda för att få rätt på semestervärden innan första semesterårsavslutet. Värdena läggs in under Register – Personal på fliken Ingående saldo på personalkortet.

 

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.