Produktnyheter|Lön|17 December 2019

Fortnox Tid + Fortnox Lön = sant

Nu kopplar vi ihop våra program Fortnox Tid och Fortnox Lön. Därmed behövs inget dubbelarbete med att föra in avvikelser i Lön. "På Fortnox jobbar vi stenhårt för att ta bort alla onödiga och tidskrävande administrativa moment. Sveriges företag ska kunna lägga den tiden på det som är viktigt för deras verksamhet istället", säger Nina Solborg, produktägare på Fortnox.

Fortnox Tid är en populär produkt där medarbetarna själva snabbt och enkelt kan registrera arbetad tid, oavsett var de befinner sig. Den registrerade tiden omvandlas sedan med några knapptryckningar till ett order- eller fakturaunderlag. Programmet ger ansvariga på företaget möjlighet att ha full koll på hur mycket tid medarbetarna lägger ner på företagets olika kunder, projekt och kostnadsställen.

Nu kopplas Fortnox Tid ihop även med Fortnox Lön. Kopplingen innebär att registreringar som görs i Tid enkelt kan överföras direkt till Löns kalendarium. Därmed behövs det inte längre något dubbelarbete med registreringar i båda programmen. När medarbetarnas tider är överförda till Fortnox Lön är det enkelt att betala ut lönen, bokföra den samt få den deklarerad.

– På Fortnox jobbar vi stenhårt för att ta bort alla onödiga och tidskrävande administrativa moment. Sveriges företag ska kunna lägga den tiden på det som är viktigt för deras verksamhet istället, säger Nina Solborg, produktägare på Fortnox.
 

Så fungerar det

För att aktivera kopplingen får du hjälp av en guide med att göra de inställningar som behövs. När guiden är avslutad läggs den nya fliken “Löneunderlag” till i programmet för de användare som ska föra över tider till Fortnox Lön. Användarnas registreringar i Fortnox Tid förs då över och det är bara att betala ut lönen. Eventuella kompletteringar kan enkelt göras i kalendariet.

Kopplingen blir tillgänglig under första kvartalet 2020.