17 March 2022

Frågor och svar från eventet om Fortnox Lön

En kvinna med en surfplatta som beräknar omkostnadsbelopp
Vi har sammanställt svar på alla de frågor som vi fick in under vårt lunchevent om Fortnox Lön den 8 mars.

Lönehantering i allmänhet

Kan man få lönespec på Kivra? 

Nej, vi presenterar lönespecen i Fortnox-appen. Inloggning sker med mobilt BankID.

Kan man koppla Fortnox till MFA (Authenticator)?

Nej, vi har inloggning via mobilt BankID.

Finns det stöd för löneväxling till pension? 

Nej, i dagsläget har vi inte stöd för det.

Kan man få en summering av lönearter?

Ja, via listan lönestatistik får du en viss summering.

Vi har bara timanställda från 0–10 person per månad, passar Fortnox Lön Mini? 

Fortnox Lön med Fortnox Lön Personlig är ett bättre alternativ. Där kan de anställda själva redovisa sina tider. 

Löneformer, arbetstid och registrering

Är programmet lika smidigt när man håller på med timlön som med månadslön?

Ja, det går lika bra att hantera timlön som månadslön i Fortnox. Om du använder Fortnox Lön Personlig där de anställda själva registrera sin närvaro/frånvaro blir ditt lönearbete  ännu smidigare.

Går det att kombinera anställda som har Lön Personlig med de som inte har det?

Ja, det går utmärkt att endast vissa av de anställda använder Lön Personlig. Du har även möjlighet att kombinera med att vissa anställda t ex använder Fortnox Tid och andra Fortnox Lön Personlig.

Om ens anställda registrerar arbetstid i Fortnox Tid går det att få det kopplat till lön? 

Ja, det finns en koppling mellan Fortnox Lön och Fortnox Tid där du får över de anställdas registreringar automatiskt. 

Finns det möjlighet att använda en flexbank för tiden? 

Ja, det finns stöd för både flex- och kompbank i Fortnox Lön.

Kan individen lägga in sin timtid fördelad på vardag och helgtillägg?

Ja, i schemat lägger man in arbetstid, alternativt manuellt närvarotiden, dag för dag i kalendariet. Helgtillägg läggs in manuellt i kalendariet av den anställde eller administratören.

Ersättningar och utlägg

Kan man rapportera traktamenten via Lön Personlig?

Ja, om du registrerar via webben istället för appen. 

Utlägg, traktamanten och milersättningar – hur rapporteras det? 

Det finns olika sätt att rapportera detta. Den anställde kan rapportera sina utlägg själv via Fortnox Kvitto & Utlägg och traktamente och milersättningar via Fortnox Resa, direkt i Fortnox App. Dessa tjänster har ingen fast månadsavgift utan ni betalar 4,90 kr per kvitto eller resa som registreras. Kvitton som registreras via appen tolkas och får automatiskt ett förslag på utläggstyp. Kvittot följer sedan med hela vägen till lön och därefter verifikationen i bokföringen. 

Läs mer om dessa tjänster här: Fortnox Kvitto & Utlägg och Fortnox Resa.
Som löneadministratör kan du även lägga in detta direkt i den anställdes kalendarium i programmet.

Kan bilersättning läggas med i lön? 

Ja, via kalendariet eller direkt på den anställdes lönebesked med löneart.

Kan man lägga in olika avtal för automatisk beräkning av traktamente? 

Ja, du kan styra olika belopp för traktamente med hjälp av lönearter. I Fortnox Lön kan du ha flera olika löneartstabeller.  Du kan skapa olika löneartstabeller som du sedan kopplar till olika avtal eller anställda i programmet.

Har integration mot tidsrapporteringsprogram. Skulle vilja att en summering av månadens bilersättning visas på lönebeskedet.

Bilersättning summeras på en rad i lönebeskedet om man ej väljer att datum ska redovisas.

Rapportering och kopplingar till andra och system

Rapportering till Fora. Kan man skicka det via programmet?

Från Fortnox Lön kan du ta fram en rapporteringen till Fora. Underlaget för arbetare kan du skapa i en fil som du sedan laddar upp på Foras hemsida. Tjänstemännens löner rapporteras manuellt då Fora inte har stöd för rapportering via fil för detta underlag. Läs mer om hur Fora fungerar i Fortnox Lön.

Hur är det med rapportering till t ex Svenskt Näringsliv? 

Ja, det finns stöd för rapportering till Svenskt Näringsliv och SCB i Fortnox Lön. Den rapportering som vi har stöd för är: Svenskt Näringsliv lönestatistik, SCB Lönestrukturstatistik, SCB Konjunkturstatistik, SCB Konjunkturstatistik över sjuklöner, SCB Korttidsperiodisk sysselsättningsstatistik för privat sektor, Fora, Collectum ITP1/ITP2 och ByggLÖSEN.

Kan man integrera Byggsam?

Vi har automatisk koppling mot Bygglösen. Mot Byggsam har vi en integration.

Support och hjälp

Finns det supportavtal? Så att man alltid kan ringa/maila och ställa frågor? 

Support ingår i priset och du kan alltid nå oss måndag till fredag via telefon eller chatt. 

Finns träningsprogram/demo?

Ja, det finns testbolag till Fortnox Lön som du hittar här www.fortnox.se/testa

Kan man få över uppgifterna jag nu har via Hogia?

Nej, idag behöver ni  manuellt lägga över uppgifterna. Hur du kommer igång med  programmet kan ni läsa om här Kom igång med Fortnox Lön.

Kan jag på er hemsida se hur hela processen går till för att se om jag klarar ert program?  

Ja, du hittar information om processen på vår hemsida, men även i vårt Användarstöd kan du hitta information om hur löneprogrammet fungerar. Läs mer här: Checklista lönekörning