Kundberättelser|Driva Företag

Publicerad: 8 juni 2023

H2 väljer Fortnox för både användarvänligheten och supporten

Hanssons Hus AB, en snabbt växande koncern, använder Fortnox för att underlätta hanteringen av ekonomin. Trots tveksamheter om Fortnox anpassning till större bolag, har de upptäckt att affärssystemet uppfyller deras behov och uppskattar att få vara delaktiga i utvecklingen.

Hanssons Hus Entreprenad, som oftast kallas för H2 Entreprenad grundades av Rikard Hansson 2015 och är idag en hel koncern med närmare 30 bolag. Företaget växer snabbt och driver både externa och egna projekt framåt. Huvuddelen av produktionen är flerfamiljshus med hyresrätter och de har cirka 1500-1800 bostäder i produktion årligen och merparten av byggnationerna sker i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Skåne. Eva-Karin, Emelie och Angelica arbetar på ekonomiavdelningen och arbetar dagligen i Fortnox.

Att växa tillsammans med Fortnox

H2 Entreprenad har sedan start legat i framkant och varit väldigt digitalt. De hanterar så få papper som möjligt i produktionen och på ekonomiavdelningen och har ett stort hållbarhetsfokus i alla led. När Eva-Karin anställdes 2017, hade bolaget precis börjat växa och blev snabbt så pass stort att Rikard såg ett behov av att ha en egen ekonomiavdelning. Eva-Karin fick då i uppgift att plocka hem allting från redovisningsbyrån. Idag har ekonomiavdelningen utvecklats och ytterligare fem anställda har tillkommit.

– När jag började på H2 Entreprenad var vi delägda i en annan koncern och man hade tagit beslut om att vi skulle använda samma ekonomisystem som i övriga koncernen. Det var ett äldre, tungarbetat och omodernt system. Jag kom från en redovisningsbyrå som använde Fortnox och gillade möjligheterna till det digitala papperslösa smidiga arbetssättet, säger Eva-Karin.

Efter en tid när Eva-Karin lärt känna H2 och Rikard så såg hon behovet av ett modernt ekonomisystem, hon tyckte inte att arbetssättet i ekonomisystemet de hade passade in i bolagets mall och hur H2 Entreprenad fungerade överlag. Fortnox var ett alternativ, men Eva-Karin var inte helt övertygad.

– Jag var skeptisk till att Fortnox skulle vara tillräckligt för oss, i och med våra visioner om att bli ett stort bolag. Med min tidigare erfarenhet av Fortnox hade jag en tanke om att det var mer anpassat för mindre bolag i grunden och blev därför osäker på om vi skulle kunna växa tillsammans med Fortnox, säger Eva-Karin.

Beslutet landade trots tveksamheter i att testa Fortnox. 

– Vi gick i tankarna om ett större affärssystem först, men landade i Fortnox till slut. Mycket berodde på att de andra systemen inte hade samma digitala tänk på den tiden. Eftersom vi som bolag hela tiden har jobbat mycket med hållbarhet så var det en betydande faktor när vi även valde vilket system vi skulle använda oss av, säger Eva-Karin.

Alla bolag samlade under ett inlogg

I en koncern med närmare 30 bolag är det mycket att hålla koll på. Till en början hade de varje bolag separat från varandra, vilket gjorde att de fick lägga mycket tid på att manuellt växla mellan bolagen. För Eva-Karin, Emelie och Angelica på ekonomiavdelningen var därför Fortnox Bolagshanterare en stor räddning.

– Sedan Bolagshanteraren kom har processen blivit smidigare, nu ligger alla bolag samlade och allt fungerar mycket bättre, säger de. 

Effektivt och enkelt att använda

Trots tveksamheter om hur Fortnox skulle fungera för ett större bolag, har ekonomiavdelningen på H2 Entreprenad upptäckt att Fortnox är effektivt och enkelt att använda och fungerar bra för deras företag som än idag fortsätter att växa.

Både Emelie och Angelica som började på H2 Entreprenad för ungefär tre år sedan är imponerade av hur användarvänligt och tydligt Fortnox är.

– Vi har ju tidigare erfarenhet av andra system, och är eniga om att Fortnox känns mer modernt och användarvänligt. Hela betalningsfunktionen både in och ut är så smidig, det ger en bra översikt över kontot och är väldigt pedagogiskt med olika färger på fakturorna. Det blir även lätt att hitta och göra sina ändringar om man kommer på saker i efterhand. I Fortnox behöver man inte göra en negativ verifikation och sedan skapa en helt ny, utan man har möjlighet att gå in och korrigera på befintlig verifikation – så har det inte fungerat i tidigare system vi arbetat i, säger Emelie och Angelica.

Fördelen med en personlig kontakt 

Eva-Karin, Emelie och Angelica är alla tre eniga om att en av de mest uppskattade delarna med Fortnox är den personliga kontakten som finns tillgänglig hos supporten. Att kunna kommunicera med en och samma person, som har förståelse för deras behov och koll på hur företaget fungerar, är ovärderligt för ekonomiavdelningen. 

– Oavsett vilket program man arbetar i så vill man kunna utnyttja alla funktioner. Men det ska också finnas tid till att sätta sig in i hur det fungerar och dessutom veta att funktionen ens finns. Det gör ni otroligt bra genom att erbjuda en personlig kontakt som vägleder och visar hur vi kan förenkla vårt arbete. Att vi alltid har kontakt med samma person gör det dessutom mycket smidigare. Man får en relation med personen och kan enkelt hoppa över den första kvarten i samtalet som går ut på att förklara våra behov och arbetssätt och istället gå direkt in på vad vi behöver hjälp med, säger de.

De uppskattar även hur Fortnox är lyhörda med kunderna och lyssnar på feedback och förbättringsförslag.

– Vi får en känsla av att kunna vara med och påverka. Våra åsikter och behov tas alltid på allvar och lyfts vidare. Även om det kanske inte alltid blir något av förslagen så är det uppskattat, många gånger handlar det om känslan av att man kan vara med och påverka. Att få vara delaktig i utvecklingen, avslutar de.