För redovisningsbyrån

Publicerad: 27 mars 2023

Redovisningskonsult! Så får du nöjdare kunder – 5 tips

Nöjda kunder är basen i alla välmående verksamheter. Det gäller såklart även redovisningsbyråer. Vi frågade tre olika byråer hur de tänker om relationen med sina kunder och sammanställde deras tips till dig.

Svenskt kvalitetsindex mäter kundnöjdheten i olika branscher. 2021 låg kundnöjdhetsindexet för redovisningstjänster och revisionsbolag högt. Men omvärlden och kundernas förväntningar förändras hela tiden, så byråer och redovisningskonsulter behöver jobba aktivt med sina kundrelationer.

Vi frågade LEBA Ekonomibyrå, Trimero och OWL hur de jobbar och här kommer en recap på deras svar – 5 tips som du kan ta och använda!

1. Lär känna dina kunder på riktigt

Företagare kommer till dig för att de ska kunna fokusera på sin passion. De vill ha någon att bolla sitt entreprenörskap med.

– Rådgivningen blir allt viktigare. Inte minst idag med det oroliga världsläget, säger Emma Sigurd och Petra Olofsson på OWL.

Som byråkonsult behöver du sätta dig in i allt som rör kundernas bransch och bolag. Du behöver ha koll på medarbetarna och hur de jobbar tillsammans, vilka system de använder och ja – hur allt på företaget hänger ihop.

2. Kommunicera mera

Nöjda kunder vill bli sedda och hörda. Återkoppla när du har lovat att göra det, svara när någon ringer eller mailar, omvärldsbevaka och ligg steget före samt påpeka de bästa möjligheterna för just deras bolag.

I den digitala eran är produkter och tjänster mer tillgängliga, men risken är att avståndet till kunderna blir stort.

– Vi får aldrig tappa bort de mänskliga relationerna – det är i dialogen vi upptäcker behov och utvecklar vårt samarbete. Därför pratar vi inte längre om business to business utan om people to people, berättar Joakim Lindh på Trimero.

3. Jobba tillsammans för kunden

Att alla som jobbar på byrån samarbetar gör kundrelationerna mindre personberoende och sårbara. Då finns alltid någon annan med koll som kan täcka upp.

När ni jobbar i team kan ni också göra större skillnad för kunderna. Har ni på byrån samma syn på vad samarbetet med kunderna ska innehålla, är det lättare att få med dem på tåget.

– Vi är en extra kollega till kunden. Många företagare har ingen att bolla ekonomi med och det är viktigt att vi finns där som ett naturligt stöd. Ju mer engagerade vi är, desto nöjdare bli kunden, säger Bahjat Mourad på LEBA Ekonomibyrå.

4. Var bjussig med ditt nätverk

Företag och varumärken som sticker ut är ofta grymma på att skapa “mjuka värden” och dela med sig av kunskap.

Om du har ett stort nätverk – koppla gärna ihop dem med dina kunder. Om kunderna ställer frågor som inte har med din core business att göra – försök att hjälpa dem ändå.

– Vi får en hel del frågor som inte har med redovisning att göra. Häromdagen fick vi exempelvis frågan om vi kände till något företag som är bra på översättningar av texter. Det gjorde vi, och då sammanförde vi dem, säger Joakim Lindh på Trimero.

5. Utmana!

Dina kunder vill inte sitta stilla i båten och förväntar sig att du ska vara med på resan. De vill bli utmanade i allt från hur de får bolaget att gå runt, till hur de ska våga ta sig an nya affärsmöjligheter.

– Det gäller att omvärldsbevaka, ligga steget före, utmana och uppmärksamma kunden på vad som finns i form av regler och möjligheter, avslutar Bahjat Mourad på LEBA Ekonomibyrå.

Du har Sveriges viktigaste uppdrag!

Självklart vill dina kunder ha din expertis och kunskap. Men när vi frågade fyra företagare vad de ville ha av sin redovisningskonsult var det främst dessa mjuka värden de värderade högst. Fortsätt göra ett fantastiskt arbete där ute. För du som stöttar och peppar företagare har Sveriges viktigaste uppdrag.