För redovisningsbyrån|Driva Företag|Bokföring

Publicerad: 9 december 2022|Senast uppdaterad: 28 december 2022

Så planerar ni för kundernas pension tillsammans

Företagare ser inte sällan sin investering i bolaget som sin framtida pension. Men tänk om värdet går ner när det är dags att sälja? För att undvika det bör företagare planera för sin pension. Sharon Lavie är sparekonom på Lendo och här kommer hennes bästa råd – som du som redovisningskonsult i din tur kan ge vidare till dina kunder.

Allmän pension

För att få allmän pension behöver företagare betala in skatter och avgifter till Skatteverket. Dels via ålderspensionsavgiften som man betalar som företagare, dels via den allmänna pensionsavgiften som man betalar in genom skatt på lönen. Som du säker redan vet så gäller följande för de olika avgifterna:
Aktiebolag – företagaren betalar arbets- givaravgifter på 31,42 procent och här ingår ålderspensionsavgift på 10,21 procent av lönen.
Enskild firma, handels- och kommanditbolag – företagare betalar egenavgifter på 28,97 procent av överskottet och 10,21 procent av det går till ålderspensionsavgift.
För alla gäller – lönen du tar ut betalar du även skatt på, och i den ingår den allmänna pensionsavgiften på 7 procent av lönen.

Gränsvärden att ha koll på

För att börja tjäna in till den allmänna pensionen måste man ha en årsinkomst på minst 20 430 kronor (2022) Tar man ut lön på 47 717 kronor per månad (2022) maximerar man inbetalningen till sin pension. Varje krona utöver det fortsätter du att skatta för, men tjänar inte in mer till den allmänna pensionen

Kompensera för utebliven tjänstepension

9 av 10 anställda får tjänstepension från sin arbetsgivare via kollektivavtal. Ju högre lön, desto större del utgör tjänste- pensionen av den totala pensionen. Som företagare kan man behöva komplettera med ett privat sparande för att kompensera för den uteblivna tjänstepensionen. En bra tumregel är att spara mellan 4,5 och 6 procent av lönen eftersom det motsvarar det de flesta arbetsgivare betalar in till medarbetarnas tjänstepension för månadslöner upp till 44 375 kronor i månaden. Har man en lön som är högre än det, behöver man spara 30 procent av det som överstiger för att få motsvarande tjänstepension som en anställd med kollektivavtal.

Avdrag – privat pensionssparande för aktiebolag

De som inte får någon tjänstepension alls har rätt att göra avdrag för privat pensionssparande med upp till 35 procent av lönen. Det innebär i praktiken att man slipper inkomstskatt på den del av lönen som motsvarar avdraget. Avdraget görs i inkomstdeklarationen och får maximalt vara 10 prisbasbelopp (483 000 kronor 2022). Företagaren måste också pensionsspara i en pensionsförsäkring eller via ett individuellt pensionssparande för att kunna göra avdrag i deklarationen.

Sparande för enskilda firmor

Som enskild näringsidkare bör man undvika att göra avdrag för pensionssparande så länge bolaget har ett årsöverskott som är lägre än 554 900 kronor före skatt (2022).
Skälet är att avdraget sänker lönen som den allmänna pensionen och andra sociala förmåner grundas på. Genom att skippa avdraget får du nästan full intjäning till din allmänna pension och hamnar under gränsen för statlig skatt.
Ett bättre alternativ är att enskilda näringsidkare sparar pengar som hen redan har skattat för på ett investerings- sparkonto eller i en kapitalförsäkring. De som inte har kunskap eller intresse bör välja att placera sina pengar i globala aktieindexfonder. Man sprider risken över hela världen och behöver inte hålla koll hela tiden.
Tipsa dina kunder om att avgifterna på fonderna inte bör vara högre än 0,4 procent per år. Helst ska de vara ännu lägre, för att undvika att pensions- kapitalet äts upp av höga avgifter.

Företagare som är 66+

Det finns flera fördelar med att driva sitt bolag vidare efter pensionen: För aktiebolag sänks arbetsgivaravgiften från 31,42 till 10,21 procent det året du fyller 66 (från 2023 gäller 67 år). Det innebär att företagaren bara betalar ålderspensionsavgift. Dessutom blir jobbskatteavdraget större.
Egenavgiften minskas även för dem med enskild firma det året de fyller 66 (från 2023 gäller 67 år) – från 28,97 till 10,21 procent. De betalar också bara ålderspensionsavgift och kan också minska sina egenavgifter genom att ta ut hela den allmänna pensionen under inkomståret.

Nya regler vid årsskiftet – detta gäller

  • De som är födda i januari 1960 kan minska egenavgiften genom att ta ut hela pensionen från januari till december från och med 62 års ålder.

  • De som är födda senare på året 1960 och i januari 1961 eller 1962 kan göra detsamma från och med 63 års ålder.

  • De som fyller år senare under 1961 och 1962 kan tidigast minska egenavgifterna på samma sätt från och med 64 års ålder.