Omvärldsspaning

Publicerad: 26 mars 2020|Senast uppdaterad: 5 juli 2022

Småföretagare i fokus i regeringens nya krispaket

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, rabatt på hyran för utsatta branscher, och statlig lånegaranti för små och medelstora företag. Det är några av insatserna i det nya krispaket som regeringen presenterade den 25 mars – denna gång med små och medelstora företag i fokus.

Obs! Texten uppdaterades senast 8 april 2020.
 

Sänkning av arbetsgivaravgift och egenavgift

En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna införs under perioden 1 mars till 30 juni 2020, så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda, och på den del av den anställdes lön som inte överstiger 25 000 kronor per månad. För att ge motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare införs även en sänkning av egenavgifterna.

Reglerna börjar gälla den 6 april 2020. Vi rekommenderar att du som vill ha nedsättning väntar med att lämna arbetsgivardeklarationen till dess att reglerna har trätt i kraft, alltså från och med den 6 april. Har du redan lämnat in deklarationen för mars så kan du begära omprövning efter den 6 april för att få arbetsgivaravgiften nedsatt. Läs mer om hur du hanterar sänkningen av arbetsgivaravgiften i Fortnox Lön .
 

Utökat momsstöd till mindre företag

Det tidigare förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning kommer att utvidgas. Det innebär att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 omfattas. Läs mer om det tidigare förslaget om anstånd med skatteinbetalning .
 

Statlig lånegaranti för små och medelstora företag

För att göra det lättare för företagen att finansiera sig införs en statlig lånegaranti. Det innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av corona fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Företag kan låna max 75 miljoner kronor (undantag kan göras för högre belopp). Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank.
 

Tillfällig rabatt på hyreskostnader i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för företag i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och andra verksamheter som drabbats hårt, inför regeringen ett stöd för att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gäller för perioden 1 april till 30 juni 2020.
 

Egenföretagare kan få tillbaka preliminärskatten från 2019

Reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av corona får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Detta berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.
 
Läs mer om regeringens nya krispaket för små och medelstora företag .

Läs mer om regeringens tidigare krispaket .

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.