Bokföring

Publicerad: 30 september 2020|Senast uppdaterad: 14 december 2023

Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier och inventarier – vad är vad?

En man vid en dator
Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier och inventarier är begrepp som du som företagare säkerligen stött på. För att du ska kunna bokföra dem korrekt behöver du känna till skillnaden mellan dem. Vi hjälper dig att reda ut begreppen och går igenom de olika kriterierna!

Här berättar vi:

 • Vad är förbrukningsmaterial?

 • Vad är förbrukningsinventarie?

 • Vad är inventarie?

Du får exempel på var och en, och vi visar med tydliga exempel hur du bokför dem. 

Vad är förbrukningsmaterial?

Förbrukningsmaterial avser inköp till verksamheten som ska förbrukas inom kort tid eller har en kort ekonomisk livslängd (upp till ett år). Toalettpapper, glödlampor och sopsäckar är vanliga exempel på sådana typer av inköp. Även material som används i tillverkningsprocessen, men inte är en del av varan i sig, exempelvis lim, ses som en typ av förbrukningsmaterial.

Något kan också räknas som förbrukningsmaterial om det är av "obetydligt värde". I det här skattemässiga sammanhanget innebär det att kostnaden exklusive moms är lägre än ett halvt prisbasbelopp. Ett helt prisbasbelopp år 2023 uppgår till 52 500 kronor (57 300 kronor 2024), vilket innebär att gränsen för att något ska klassas som förbrukningsmaterial är 26 250 kronor för inkomståret 2023 (28 650 kronor för 2024).

Kriterier förbrukningsmaterial

 • Livslängd 0–1 år, eller:

 • Kostnaden exklusive moms understiger ett halvt prisbasbelopp (26 250 kronor 2023 och 28 650 kronor 2024)

Exempel på förbrukningsmaterial

 • Rengöringsmedel

 • Papper till kopiatorn

 • Material som används i en tillverkningsprocess, som ingår i produkter men inte utgör själva varan

Bokföra förbrukningsmaterial: exempel

Låt säga att ditt företag köper in sopsäckar till ett värde av 300 kronor genom företagets bankkort. Köpet sker på plats i butik med omgående betalning. 

På 1930 Företagskonto blir det 300 kronor i kolumnen kredit eftersom värdet på det kontot minskar när du betalar. 

Då du har 300 kronor i kredit behöver det även finnas 300 kronor i debet. Kostnaden exklusive moms för sopsäckarna är 240 kronor, vilket läggs på konto 5460 Förbrukningsmaterial. Den ingående momsen, 60 kronor, läggs på konto 2641 Debiterad ingående moms.

KontoDebetKredit
1930 – Företagskonto300
2641 – Debiterad ingående moms60
5460 – Förbrukningsmaterial240

Är förbrukningsmaterial en avdragsgill kostnad?

Ja, för förbrukningsmaterial får du göra omedelbart avdrag. Det innebär att du får dra av hela kostnaden samma år som du köpte in varan.

Vad är förbrukningsinventarier?

En förbrukningsinventarie har en uppskattad ekonomisk livslängd på mellan ett och tre år. Har den kortare livslängd än ett år klassas det som förbrukningsmaterial enligt ovan. Precis som förbrukningsmaterial kan något klassificeras som en förbrukningsinventarier om det är av "obetydligt värde".

Kriterier förbrukningsinventarie

 • Livslängd 1–3 år, eller:

 • Kostnaden exklusive moms understiger ett halvt prisbasbelopp (26 250 kronor 2023 och 28 650 kronor 2024)

Exempel på förbrukningsinventarier

 • Mobil

 • Dator

 • Dammsugare

 • Elektronik med kort ekonomisk livslängd

Bokföra förbrukningsinventarie: exempel

Ditt företag köper in en dator värd 15 000 kr med faktura som betalsätt. Då datorn understiger ett halvt prisbasbelopp och har en livslängd på ca tre år klassificeras den som en förbrukningsinventarie. Företaget tillämpar faktureringsmetoden .

På konto 2440 Leverantörsskulder blir det 15 000 kronor i kredit, då en skuld till leverantören har uppstått.

Kostnaden för datorn, 12 000 kronor (exklusive moms), bokförs på konto 5410 Förbrukningsinventarie eller motsvarande då en kostnad i ditt företag har uppstått. Den ingående momsen på 3 000 kronor läggs i debet på konto 2641 Debiterad ingående moms.

KontoDebetKredit
2440 – Leverantörsskulder15 000
2641 – Debiterad ingående moms 3 000
5410 – Förbrukningsinventarier12 000

När fakturan för datorn sedan betalas från företagetsbankkonto använder du förslagsvis konto 1930 Företagskonto med 15 000 kronor i kredit. 2440 Leverantörsskulder används som motkonto i debet.

Är förbrukningsinventarier en avdragsgill kostnad?

Ja, precis som med förbrukningsmaterial gör du avdrag för förbrukningsinventarier samma år som kostnaden uppstår.

Vad är inventarie?

Den huvudsakliga skillnaden mellan förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier är alltså föremålets livslängd (0–1 år vs 1–3 år). Den huvudsakliga likheten är att värdet inte ska överstiga ett halvt prisbasbelopp.

Så vad gäller för inköp av tillgångar med längre livslängd och värde än så?

Jo, dessa typer av tillgångar kallas för inventarier. De är tänkta att användas på lång sikt i företagets verksamhet, och har ofta även ett ekonomiskt andrahandsvärde. De är dock inte primärt till för att säljas vidare.

Kriterier inventarie

 • Ekonomisk livslängd på minst 3 år

 • Ekonomiskt värde vid inköpet som överstiger ett halvt prisbasbelopp exklusive moms (26 250 kronor 2023 och 28 650 kronor 2024)

 • Inte tänkta att förbrukas eller säljas vidare, utan ska användas för stadigvarande bruk i verksamheten

Exempel på inventarier

 • Möbler

 • Maskiner

 • Dyrare verktyg

 • Fordon

Flera förbrukningsinventarier kan klassas som en inventarie

Flera förbrukningsinventarier, som var och en är av mindre värde, kan tillsammans klassificeras som en inventarie. Det här gäller om de hänger samman på ett naturligt sätt, exempelvis möbler och inredning till kontoret eller samlat inköp av IT-utrustning – exempelvis inköp av hårddiskar, bildskärmar, skrivare, tangentbord och möss. Det är det totala anskaffningsvärdet avgör.

Bokföra inventarier

När du bokför en inventarie ska du i regel bokföra denna som en tillgång i balansräkningen, till skillnad från förbrukningsinventarier eller -material där du bokför hela värdet som en kostnad direkt. Kostnaden för din inventarie fördelar du istället till rätt period genom avskrivningar baserat på nyttjandeperioden. När en avskrivning görs minskar tillgångens värde i bokföringen, medan kostnaden ökar.


Bra begrepp att känna till

 • Inventarier klassificeras som anläggningstillgångar . De är tänkta att användas stadigvarande i företaget.

 • Förbrukningsvaror och förbrukningsinventarier klassas bokföringsmässigt som lagertillgångar, som i sin tur är en undergrupp till omsättningstillgångar . De är tänkta att förbrukas eller säljas.

 • Ett annat ord för förbrukningsinventarie är korttidsinventarie.

Så fungerar det i Fortnox

Med Fortnox Bokföring  håller du enkelt koll på både förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier. Har du inventarier och avskrivningar att hålla koll på är Fortnox Anläggningsregister dessutom ett utmärkt komplement. Tack vare ett molnbaserat system är din bokföring helt digital, vilket gör att du har åtkomst till den även när du är på språng.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.