Bokföra Öresutjämning

Öresutjämning kan bokföras på konto 3740 Öres- och kronutjämning.

Många företag väljer att fakturera i hela kronor eller att avrunda fakturabeloppet till hela femtioöringar. Öresutjämningen görs på fakturabeloppet, alltså varubeloppet inklusive moms. Öresutjämning innebär att belopp justeras uppåt eller nedåt till hela kronor eller femtioöringar. 01–49 ören avrundas nedåt och 50–99 ören avrundas uppåt. 

Vid den löpande redovisningen ska företag dock bokföra beloppen inklusive ören. Detta kan göras direkt på varuförsäljningskontot eller genom användning av konto 3740 Öres- och kronutjämning. Öresutjämningen kan hamna både i kredit och i debet, beroende på om det avrundas uppåt eller nedåt. När det är dags att göra momsdeklarationen ska alla konton för redovisningsperioden stämmas av. Vid avstämning av momsredovisningskontot ska konto 3740 användas och endast hela kronor redovisas. Inbetalning av moms ska alltså alltid göras i hela kronor.

Exempel på bokföring av öresutjämning

Ett företag har sålt en vara för 527 kronor exklusive moms. Företaget redovisar enligt fakturametoden. Momssatsen är 25 procent och momsen beräknas till 131,75 kronor. Fakturabeloppet blir då 658,75 kronor och beloppet öresutjämnas till 659 kronor. Vid bokföringen kan då 527,25 kronor bokföras direkt på varuförsäljningskontot, eller så väljer företaget att arbeta med öresutjämning med konto 3740. Bokföringen kan då se ut så här:

KontoDebetKredit
1511 – Kundfordran659 kr
2611 – Utgående moms, 25 % moms 131,75 kr
3001 – Försäljning inom Sverige, 25 % moms 527 kr
3740 – Öres- och kronutjämning0,25 kr

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.