Bokföra Resultat i aktiebolag

Ett resultat med vinst bokförs med ett konto i kontogrupp 89 (debet) och ett motkonto i kontogrupp 20 (kredit). Ett resultat med förlust bokförs med ett konto i kontogrupp 89 (kredit) och ett motkonto i kontogrupp 20 (debet).

När ett räkenskapsår stängs redovisar företaget ett resultat. Om företaget har högre intäkter än kostnader har företaget gått med vinst, och om kostnaderna är högre än intäkterna har företaget gått med förlust. Resultatet överförs till det egna kapitalet i balansrapporten. En vinst bokförs som en debetpost i resultatrapporten och som en ökning av det egna kapitalet i balansrapporten . En förlust bokförs som en kreditpost i resultatrapporten och en minskning av det egna kapitalet.

I ett aktiebolag fattas beslut om hur årets resultat ska fördelas på årsstämman . Innan årsstämman (bör ske på räkenskapsårets första dag) ombokas resultatet till konto 2098 Vinst eller förlust från föregående år. På årsstämman kan beslut fattas att en eventuell vinst ska delas ut till företagets aktieägare. Ska vinsten delas ut bokförs beloppet på konto 2098 (debet) och konto 2898 Outtagen vinstdelning (kredit). När vinsten överförs till aktieägarna bokförs vinstutdelningen på konto 2898 (debet) och till exempel på konto 1930 Bankkonto (kredit). Beslutar årsstämman att ingen vinst ska delas ut till aktieägarna bokförs beloppet på konto 2098 (debet) och konto 2091 Balanserad vinst eller förlust (kredit).

Hur bokförs årets resultat i aktiebolag? Exempel

Ett aktiebolag som gått med 1 000 kr i vinst kan vid räkenskapsårets sista dag redovisa resultatet så här:

KontoDebetKredit
2099 – Årets resultat1 000 kr
8999 – Årets resultat 1 000 kr

När det nya räkenskapsåret påbörjas ombokas resultatet från konto 2099 till konto 2098.

KontoDebetKredit
2099 – Årets resultat1 000 kr
2098 – Vinst eller förlust från föregående år 1 000 kr

På årsstämman beslutas att inget vinst ska delas ut till aktieägare, vilket innebär att hela förra årets resultat bokas om till konto 2091 Balanserad vinst eller förlust.

KontoDebetKredit
2098 – Vinst eller förlust från föregående år 1 000 kr
2091 – Balanserad vinst eller förlust 1 000 kr

Observera att bokföringstipsen i det här avsnittet enbart är ett förslag, och det kan finnas fler sätt att hantera bokföringen av posten på. Är du osäker bör du alltid kolla upp med en sakkunnig, exempelvis en redovisningskonsult.

Bokföring vid utdelning

Om företaget delar ut hela eller delar av årets resultat behöver detta bokföras. Se vilka konton som används och exempel i vårt avsnitt om hur du bokför utdelning till aktieägare.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.