Driva Företag|Bokföring|4 januari 2018|Uppdaterad: 5 juli 2022

Våra bästa tips för en lyckad inventering (guide)

En bild på en inventering av ett lager
För många företagare innebär årskiftet att det är dags för inventering. Förutom att få en överblick över artiklarna i ditt lager och det faktum att inventeringen måste göras enligt lag, är den mycket viktig för att få ett så korrekt värde som möjligt i ditt bokslut. För att du ska lyckas med din inventering har vi sammanställt en lista på våra bästa tips! Vi har valt att dela upp listan i inventeringsarbetets tre faser. Vad är viktigt att tänka på före, under och efter inventeringen?

Vad är inventering?

Inventering är en undersökning av hur många varor eller produkter du har i ditt lager. Poängen med att inventera är att kontrollera – eller bekräfta – att din bokföring är korrekt.

Varför inventerar man?

Först och främst för att skattelagstiftningen kräver det; minst en gång om året ska ditt lager inventeras. Men att inventera oftare än en gång per år har sina fördelar – du får till exempel bättre koll på företagets ekonomi. När du vet vad du har i ditt lager blir det enklare att göra beställningar, och du minskar risken för att beställa för mycket eller för lite av en vara eller produkt.

Före inventering

  • Säkerställ in- och utleveranser ur lagret – Vilka varor är på väg in i lagret och vilka är på väg ut? Det är endast inleveranser som tillhör räkenskapsåret som ska räknas. Bokför de sista utleveranserna från lagret innan din inventering och placera dem gärna på annan plats, väl uppmärkta.

  • Inventeringsinstruktion – Är ni flera personer som ska hjälpa till med inventeringen? Gör en tydlig instruktion till berörda. Tänk på att det kan finnas lagervaror på fler ställen än på lagret exempelvis i arbetsfordon eller liknande.

  • Sortera och skriv ut inventeringslistor – Avsätt lite tid till att sortera listan på bästa sätt beroende på hur ditt lager är uppbyggt exempelvis i lagerplatsordning, innan du skriver ut den. Kan du redan här se något avvikande sparar du tid under själva inventeringsfasen.

Under inventering

  • Utse en ansvarig – Utse en ansvarig person för varje område som ska räknas och då gärna någon som kan lagret eller verksamheten. Se till att det tydligt framgår i inventeringslistan vem som har räknat vad och när!

  • Markera färdigräknat – Markera de artiklar, hyllor och fack som är räknade. På så sätt får du en tydlig överblick.

  • Växla räknande med inmatning i systemet – Byt av varandra mellan att räkna och mata in i antal i ekonomisystemet. Du får en snabb uppfattning om något inte stämmer eller är onormalt.

Efter inventering

  • Sammanställ inventeringen – När inventeringen är klar är det dags att sammanställa den per inventeringsdatum, i ditt ekonomisystem.

  • Kontrollera värderingen – Gå igenom utfallet och se över prissättningen och utvärdera. Verkar det rimligt?

  • Skriv ut lagervärdeslista/lagerintyg – Inför revisionen är det bra att förbereda ett lagerintyg. Intyget skrivs under av lageransvarig för att verifiera att allt har gått rätt till, att alla artiklar har räknats och att lagersaldot är korrekt.

  • Färdigställ inventeringen –  När alla ovan steg är gjorda är det bara en sak kvar innan du är klar och det är att bokföra lagerförändringen.

Full koll på lagersaldon och lagervärde med Fortnox lagerprogram

Med inventeringsfunktionen i Fortnox Lager kan du skriva ut inventeringsunderlag för alla artiklar, ett visst lager, en viss lagerhylla, eller bara göra stickprov på vissa artiklar. Resultatet för du in i inventeringsfunktionen och får därefter automatiska justeringar av både lagersaldo, lagervärde, samt bokföring.

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.