Vad är Aktieportfölj?

En aktieportfölj är en samling värdepapper som man investerar i – alltså ett samlingsnamn för ens investeringar.

Varför kallas det för aktieportfölj?

Om man väljer att investera i aktier kallas samlingen av dessa för en aktieportfölj. Det är ett samlingsnamn för en persons eller ett företags investeringar , och alltså inte en fysisk portfölj. Varför man kallar det för just aktieportfölj kommer från den tiden då alla aktiebrev faktiskt var fysiska. Skulle man investera i en aktie var man tvungen att ha ett fysiskt papper på det för att intyga att man ägde aktien. Då detta fysiska papper hade ett värde började man kalla det för värdepapper . Dessa värdepapper var man också tvungen att förvara någonstans och det är troligtvis där begreppet värdepappersportfölj eller aktieportfölj kommer ifrån. Idag är i princip hela världens aktiehandel digitaliserad, men även om värdepapper i fysiskt format nästan är helt försvunna så lever begreppet kvar. 

Vad består en aktieportfölj av?

En aktieportfölj kan innehålla olika typer av värdepapper, exempelvis aktier, fonder , obligationer och räntor . Äger man fonder eller aktier i till exempel fem olika bolag ingår helt enkelt de bolagen i ens aktieportfölj. Det som avgör hur ens aktieportfölj beter sig i olika marknadsklimat är vilka branscher eller typer av aktier man har valt att investera i. Många väljer därför att bygga en bred portfölj för att hålla den stabil även om det skulle börja svänga inom en av branscherna man har valt att investera i.

Olika typer av värdepapper i en aktieportfölj

Nedan följer en kort förklaring av några av de vanligaste värdepapperna som man kan ha i sin aktieportfölj.

Aktier – När man köper en aktie får man en ägarandel i företaget. Man blir alltså delägare och investerar i bolaget genom att köpa bolagets aktier. Dessa pengar använder bolaget till exempel för att utveckla eller expandera verksamheten. Aktier prissätts kontinuerligt och genom att investera pengar i ett företag tar man en risk, vilket man ofta får betalt för i form av avkastning .

Fonder – En fond är en samling tillgångar eller värdepapper. Vill man alltså ha en större riskspridning över flera värdepapper kan man köpa en fond istället för att köpa en enskild aktie. Vissa fonder investerar endast i aktier, medan andra placerar i obligationer eller räntepapper. Det är fondförvaltaren som bestämmer vad som ska ingå i fonden. 

Obligationer – Obligationer är räntebärande skuldebrev och kan jämföras med ett banklån. När exempelvis ett större bolag eller en stat behöver låna pengar handlar det om väldigt mycket pengar, och då kan bolaget eller staten välja att sälja en obligation för att få in kapital . En obligation är ett intyg om att pengar har lånats ut av en person till en annan och för det förväntas långivaren få betalt i ränta.