Vad är Arbetslöshetsförsäkring?

Arbetslöshetsförsäkring är en försäkring som skyddar dig vid arbetslöshet och som utfärdas av en arbetslöshetskassa, ofta kallad a-kassa. Om du skulle bli arbetslös kan du alltså få ersättning från a-kassan.

När behöver man en arbetslöshetsförsäkring?

För att du inte ska stå utan inkomst om du skulle förlora ditt jobb har du möjlighet att teckna en kallad arbetslöshetsförsäkring. Det gör du hos arbetslöshetskassan, eller a-kassan, som då betalar ut en ersättning under en viss period då du är arbetslös och söker jobb. Försäkringspremien betalar du månadsvis och du kan ansöka om försäkringen när som helst, och även först när du har blivit arbetslös. Hur mycket ersättning du får från arbetslöshetsförsäkringen beror på din tidigare inkomst, hur mycket du har jobbat och hur länge du har varit medlem i en a-kassa. Den ska täcka kostnader för utgifter som lån, hyra, mat och andra nödvändiga utgifter under tiden du söker nytt arbete.

Hur mycket ersättning får man under sin arbetslöshetsförsäkring?

För att du ska få ersättning från en arbetslöshetsförsäkring måste du vara en betalande medlem i en a-kassa. Om du har varit det i tolv månader får du en så kallad inkomstrelaterad ersättning. Du får då ut maximalt 80 % av lönen, men det finns ett tak för hur stort dagsbelopp du får. Det högsta ersättningsbeloppet får du endast under de första 100 dagarna, därefter sjunker det. Har du varit medlem kortare tid än tolv månader får du en så kallad grundersättning på ett visst belopp per arbetsdag. Beloppet är, som tidigare nämnts, tänkt att täcka dina nödvändiga utgifter, men du kan även komplettera din arbetslöshetsförsäkring med en så kallad inkomstförsäkring för att få ut mer pengar. Detta är ett bra alternativ för dig som exempelvis har en hög lön och vill eller behöver få ut en större ersättning, samt få ut maximal ersättning under en längre tid än 100 dagar. Du måste vara medlem i en a-kassa för att få ut ersättning på en inkomstförsäkring.

Krav för att få ut ersättning på sin arbetslöshetsförsäkring

För att ha rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen gäller det att du uppfyller vissa villkor. Du ska exempelvis ha förvärvsarbetat minst sex månader och minst 60 timmar per månad de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. Detta kallas för huvudregeln, och skulle du inte uppfylla denna kan du ändå ha rätt till arbetslöshetsförsäkring enligt alternativregeln. Då måste du ha arbetat minst 420 timmar under en sammanhängande sexmånadersperiod. Under varje månad ska du dessutom ha arbetat minst 40 timmar. Skulle du ha varit sjukskriven, föräldraledig eller studerat under denna tid har du rätt att räkna det som så kallad överhoppningsbar tid. Du kan alltså tillgodoräkna arbete även innan den överhoppningsbara tiden.