Vad är Börskurs?

Börskurs är det pris en aktie noteras till på börsen.

Börskursen – priset på en aktie

Börsen är en marknadsplats där aktier, råvaror och andra finansiella instrument kan köpas och säljas. Idag är börsen en elektronisk handelsplats. Här kommer vi att prata om just aktier. En aktie är en andel av ett bolag. Priset på en aktie på börsen kallas för aktiens börskurs, eller aktiekurs. När du köper en aktie på börsen köper du den alltså till börskursen. Priset på aktien bestäms av marknaden. Det betyder att priset styrs av tillgång och efterfrågan men också till viss del av spekulation. Börskursen fluktuerar, alltså rör sig både upp och ner, och det är det pris som en säljare och en köpare kommer överens om i stunden som avgör aktiens börskurs.

Vilka faktorer påverkar börskursen?

Vi har redan konstaterat att börskursen styrs av tillgång och efterfrågan. Är det många som vill sälja sina aktier i ett bolag brukar kursen gå ner. Utbudet är då stort. Är det däremot många som vill köpa så är efterfrågan stor, och då brukar priset på aktien gå upp. När utbudet och efterfrågan hamnar i jämvikt, alltså när säljaren och köparen har kommit överens om aktiepriset, sker försäljningen.

Utbud och efterfrågan styrs av till exempel nyheter och förväntningar kring bolaget. Det kan vara finansiella rapporter som till exempel delårs- och årsresultat , bolagets vinster och utdelningar och emittering av nya aktier men också faktorer som ligger utanför själva bolaget, som rykten och spekulationer, samhällstrender, förändrade räntor, konjunkturer, skatter och subventioner.

Börskursen i realtid kan du ofta följa på den marknadsplats där aktien kan köpas och säljas. Det finns flera onlinetjänster där du kan följa både den svenska börsmarknaden och de utländska.

Lär dig mer om att driva företag

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.