Vad är Break-even?

Break-even, eller nollpunkt, är det finansiella läge där intäkter och kostnader är lika stora.

Företag gör ofta nollpunktsanalyser för att utvärdera hur stor försäljningsvolymen måste vara för att täcka samtliga kostnader. Högre volym ökar möjligheterna till vinst , medan lägre försäljningsvolym kan innebära förlust . Break-even är det engelska ordet för nollpunkt . Det är viktigt för företag att känna till sin nollpunkt eftersom de med den informationen vet hur mycket de behöver öka försäljningen för att uppnå vinst. När man gör en nollpunktsanalys delar man ofta upp kostnaderna i fasta och rörliga per produkt i företaget. Så här ser formeln ut: Nollpunktsvolym = fasta kostnader /(försäljningspris per styck – rörliga kostnader per styck).

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Varför bör man göra en nollpunktsanalys?

När du gör en nollpunktsanalys får du bland annat reda på:

  • Hur många enheter du måste sälja för att inte gå med förlust.

  • När du förväntas gå med vinst.

  • Hur du identifierar och styr dina fasta samt rörliga kostnader.

  • Om priset för produkterna är rimligt eller om priset behöver justeras.

  • Om en investering i någon produkt kan vara relevant samt vilka risker den medför.

Det finns flera fördelar för företag att göra break-even analyser, varav den huvudsakliga är att analysen förklarar förhållandet mellan kostnad , produktionsvolymer och avkastning . Givetvis är nollpunktsanalysen också viktig då den hjälper företag att räkna ut sin lägsta försäljningsnivå, alltså hur lite verksamheten minst måste sälja för att ändå få avkastning (tjäna pengar) på vad som har investerats. Det finns vissa begränsningar med break-even-analysen. Bland annat är den bäst lämpad för att analysera en produkt åt gången. Det kan även vara svårt att klassificera en kostnad som helt och hållet rörlig eller fast.