Vad är Inkomstdeklaration?

En inkomstdeklaration är ett dokument där man rapporterar föregående års inkomster såsom kapital, tjänst och näringsverksamhet som ska redovisas till Skatteverket.

Inkomstdeklaration för privatpersoner

Inkomstdeklarationen ska redovisas till Skatteverket en gång per år av alla personer som är skattskyldiga, såväl juridiska som fysiska. Detta görs för att Skatteverket ska kunna avgöra hur mycket skatt den skattskyldige faktiskt ska betala, då den skatt som har betalats in under året endast är preliminär. Den slutgiltiga skatten fastställs alltså efter att inkomstdeklarationen har skickats in. Om man har betalat för mycket skatt under året kan det resultera i att man får skatteåterbäring, medan det resulterar i kvarskatt om man har betalat in för lite skatt under inkomståret. Kvarskatten ska betalas av den skattskyldige till Skatteverket.

Inkomstdeklaration för företag

Precis som privatpersoner är företag skyldiga att skicka in en årlig inkomstdeklaration. Verksamheten redogörs i speciella bilagor som följer med inkomstdeklarationen och där fyller man i uppgifter om bland annat avdrag, inkomster, kostnader och annan information om företagets verksamhet. Det finns fyra delar i inkomstdeklarationen – Inkomstdeklaration 1, Inkomstdeklaration 2, Inkomstdeklaration 3 och Inkomstdeklaration 4. En enskild firma är inte en juridisk person och den som bedriver enskild firma deklarerar sina inkomster precis som en privatperson i Inkomstdeklaration 1. Ekonomiska föreningar och aktiebolag är däremot juridiska personer och ska deklarera verksamheten i Inkomstdeklaration 2. Ideella föreningar och stiftelser ska deklareras i Inkomstdeklaration 3 och handelsbolag ska i sin tur deklareras i Inkomstdeklaration 4.

Var och när ska man skicka in sin inkomstdeklaration?

Privatpersoner kan fylla i och skicka in sin inkomstdeklaration via posten, men också elektroniskt via Skatteverkets webbplats eller app. Den ska för närvarande vara inskickad senast den första helgfria vardagen i maj. När det kommer till juridiska personer såsom aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och handelsbolag avgörs deklarationsdatumet av när företagets räkenskapsår slutar.

Lär dig mer om skatter och moms

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.