Vad är Kapital?

Capital

Kapital är en insats som kan ge avkastning.

Relaterade ord

Avkastning Goodwill Nyckeltal Patent Varumärke

Mer om Kapital

Kapital finns i olika former

Det finns fyra typer av kapital:

  • Realkapital är produktionsmedel förutom råvaror och arbetskraft som behövs för att producera en vara.
  • Finansiellt kapital är pengar och värdepapper.
  • Humankapital är medarbetarnas kompetens och kunskap som företaget har.
  • Immateriellt kapital är immateriella tillgångar såsom patent, goodwill och varumärken.

Kapital används i nyckeltal

Nyckeltal används ofta för att förstå och värdera ett företag eller en organisation och många av nyckeltalen bygger på kapitalet såsom eget kapital, räntabilitet och avkastning.

Eget kapital

Eget kapital är de pengar som ägare stoppat in i bolaget. Den vinst som återstår efter aktieutdelning och uttag är också eget kapital, alltså tillgångar minus skulder. När företaget behöver pengar inför en satsning är det vanligt att ägaren går in med eget kapital. Är inte det ett alternativ finns det flera andra vägar till finansiering vanligast via lån i någon form.

Behöver du hjälp med ditt företag?

Hitta en redovisningsbyrå nära dig
Illustration av livboj

Vad tyckte du om den här sidan?