Vad är Netto?

Netto är en ekonomisk term som används för att beskriva ett belopp efter skatt och eventuella avdrag.

Skillnad mellan netto och brutto

Motsatsen till netto är brutto och beskriver beloppet före skatt och eventuella avdrag. Termen netto används även i andra sammanhang och kan exempelvis syfta på vikten av en produkt med avdrag för förpackningens vikt så kallad nettovikt.

Nettolön

Nettolön är beloppet som återstår efter skatteavdrag. Restbeloppet betalas sedan ut kontant till den anställda.

Nettoomsättning

Nettoomsättning avser vanligtvis ett företags intäkter med avdrag för rabatter och skatter. Nettoomsättningen bokförs årligen och finns att hitta i resultaträkningen .

Lär dig mer om skatter och moms

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.