Vad är Postväxel?

En postväxel är en skuldförbindelse som ofta används vid större affärer där man inte vill handskas med kontanter och som innehavaren kan lösa in mot kontanter hos en bank.

När används en postväxel?

Postväxlar kan köpas hos en bank och fungerar som en skuldförbindelse mellan två parter. Postväxeln skrivs ut till en namngiven mottagare och på ett angivet belopp och används vanligtvis vid större affärer där man inte vill handskas med kontanter eller där säljaren inte godtar kontokort. Betalningsmottagaren kan då lösa in postväxeln hos en bank när affären är klar och få ut det angivna beloppet i kontanter.

En postväxel ställs ut av en bank

En postväxel ställs alltså ut av en bank och inte av Posten. Beställningsblanketten för postväxeln fylls i hos banken och på den ska beställarens personnummer, namn och adress, postväxelnummer samt mottagarens namn framgå. Det ska även fyllas i valuta , belopp och vilket kontonummer som betalningen för postväxeln ska dras ifrån samt kontohavarens underskrift. Banken ställer sedan ut postväxeln genom att trycka den med belopp och mottagarens namn. Den registreras i bankens postväxelsystem och därefter krediteras beloppet. Innan postväxeln kan lämnas över till beställaren måste den undertecknas av två banktjänstemän.

Postväxel – vanligt vid köp av fordon

Innan betalappen Swish blev tillgänglig på marknaden var det vanligt att ställa ut en postväxel vid köp av fordon, såsom bilar och båtar. Den typen av affärer involverar ofta större summor pengar, men om man inte vill hantera en så stor mängd kontanter kan en postväxel vara lösningen. Då ställer köparen helt enkelt ut en postväxel hos banken för att slippa bära med sig kontanter och säljaren kan få betalt direkt genom att lösa in postväxeln. Vissa väljer också att dela upp betalningen och ta en viss del kontant och en viss del i form av postväxel. Postväxeln är till en början ställd på beställaren, alltså köparen av fordonet (eller varan) – detta för att denne ska kunna lösa in postväxeln om köpet inte skulle bli av. Blir det en affär ska köparen överlåta postväxeln till säljaren genom att signera den och skriva att den är överlåten till säljaren. Viktigt att tänka på är att en postväxel endast kan lösas in hos banker i Sverige. Postväxlar kan alltså inte användas vid affärer utanför Sverige.