Vad är Särskild löneskatt?

Särskild löneskatt betalas på lön och ersättningar och ersätter arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

Särskild löneskatt och skatt på lön

Särskild löneskatt är inte samma sak som skatt på lön. Skatt på lön betalas av alla med A-skatt som har en beskattningsbar inkomst . Arbetsgivaren betalar in sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter till Skatteverket för varje anställd. I en enskild firma , ett handelsbolag eller ett kommanditbolag med F-skattsedel eller FA-skattsedel ska istället egenavgifter betalas in till Skatteverket. Särskild löneskatt ersätter egenavgifter eller arbetsgivaravgifter. Tanken bakom särskild löneskatt är att inkomst och annan ersättning för arbete och företagande ska beskattas.

Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och särskild löneskatt på pensionskostnader

Man skiljer mellan särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF). Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster grundar sig på ersättningar och inkomster som inte inkluderas i de sociala avgifterna till exempel vid avgångsersättning vid trygghetsavtal, avsättningar till vinstandelsstiftelser och ersättning vid vissa gruppsjukförsäkringar. Särskild löneskatt på pensionskostnader ska betalas av enskilda näringsidkare som gör avdrag för pensionssparande i näringsverksamheten men även av dödsbon. SLF kan även betalas ut till anställda, till exempel vid en pensionsförsäkring, och det är då arbetsgivaren som redovisar den särskilda löneskatten till Skatteverket. Enskilda näringsidkare som gör avdrag på det egna pensionssparandet ska redovisa detta på inkomstdeklarationen .

Lär dig mer om skatter och moms

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.