Vad är Skattekonto?

Alla fysiska och juridiska personer som ska redovisa skatt eller avgift till Skatteverket får ett skattekonto.

Läs mer om skattekonto

Skattekonto för redovisning av skatter och avgifter

Alla som arbetar och har en inkomst ska betala skatt som bokförs på ett skattekonto. Skatteverket tilldelar alla som betalar skatt ett skattekonto. Detta är inget du behöver göra själv. På ditt skattekonto kan du bland annat se dina skatteinbetalningar, din preliminära skatt enligt kontrolluppgifterna och din slutgiltiga skatt enligt slutskattebeskedet. Det finns ingen avräkningsordning mellan olika inbetalningar på ett skattekonto. Det betyder att du som betalar in en skatt eller avgift inte kan säga att den är tillämnad en viss skatt eller avgift. På ett skattekonto beräknas intäktsränta och kostnadsränta. Intäktsräntan är sedan 2017 noll. En kostnadsränta uppstår när det finns ett underskott på skattekontot.

Varje månad stäms ditt skattekonto av och ett kontoutdrag skapas. Kontoutdraget skickas till dig, via post eller din digitala brevlåda, när du exempelvis har ett betalningskrav, när din slutgiltiga skatt bokförs, om du ska få pengar utbetalda eller om en skuld lämnas vidare till Kronofogden för indrivning. Via Skatteverkets e-tjänster kan du alltid se saldo och kontohistorik på ditt skattekonto. Du kan också beställa ett utdrag från Skatteverket som skickas hem till dig med posten.

Skattekonto för företagare

Driver du en enskild firma omfattar skattekontot både företagets och dina privata skatter och avgifter. En enskild firma är inte en egen juridisk person och har därför inget eget skattekonto. Har du däremot ett aktiebolag, som är en egen juridisk person, har företaget ett eget skattekonto hos Skatteverket. Har du någon som hjälper dig med företagets ekonomi, till exempel en redovisningskonsult, kan denna person bli ditt ombud och ha koll på företagets skattekonto. Ombudet kan bland annat lämna in preliminära inkomstdeklarationer och andra deklarationer.

Lär dig mer om skatter och moms

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket eller för lite skatt. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.