Vad är Redovisningskonsult?

En redovisningskonsult utför redovisnings- och bokföringstjänster åt företag.

Vad gör en redovisningskonsult?

En redovisningskonsult utför redovisnings- och bokföringstjänster åt företag , vilket bland annat innebär att konsulten sköter registrering av fakturor och betalningar, redovisar momsen , samt skapar bokslutsunderlag och sammanställer årsredovisningen . Omfattningen på redovisningskonsultens arbete kan variera från att sköta delar av bokföringen, till att sköta all löpande redovisning, göra årsbokslut och årsredovisning, sköta löner och betalningar samt sköta kontakten med myndigheter.

Vad är en redovisning?

En redovisning ordnar och sammanställer företagets affärshändelser .

Lär dig mer om bokföring

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.