Vad är Taxering?

Taxering är det skattemässiga värdet på en tillgång.

Taxering – värdet på en tillgång

Vid en taxering uppskattas och fastställs värdet på en tillgång , till exempel en fastighet. I skattesammanhang betyder det att man belägger tillgången med skatt eller en avgift, till exempel fastighetsskatt och fastighetsavgift. Taxering avser också andra tillgångar som exempelvis inkomst och vinst , och gäller alla som är skattskyldiga, både privatpersoner och företag. Enligt taxeringslagen ska det varje år ske inkomsttaxering till kommunal och statlig inkomstskatt för privatpersoner samt olika vinster i företag. Skatterna betalas in preliminärt under året och justeras efter inkomstdeklarationen i det slutgiltiga skattebeskedet från Skatteverket. Idag används begreppet taxering i samband med beskattning av fastigheter, i övriga fall brukar man använda termen beskattning.

Taxering av företag

Alla företag är skyldiga att betala skatt. Vid taxering beräknas den beskattningsbara inkomsten och detta avgör hur mycket skatt företaget ska betala. Alla företag måste lämna in en inkomstdeklaration en gång per år till Skatteverket. Normalt löper ett beskattningsår från 1 januari till 31 december och den slutliga skatten fastställs efterföljande år. Företag med brutet räkenskapsår följer inte kalenderåret. Beskattningsår är det samma som räkenskapsår. Tidigare användes ofta begreppet taxeringsår. Företagsformen bestämmer vad som ska beskattas. I till exempel en enskild firma beskattas företagets överskott och i ett aktiebolag beskattas vinsten . Bolagets ägare beskattas för eventuell uttagen lön och utdelning.

Taxeringsvärde och marknadsvärde vid fastigheter

Taxeringsvärdet är inte samma sak som marknadsvärdet för en fastighet. Taxeringsvärdet för en fastighet är ett samlat värde av fastigheten och motsvarar 75 % av marknadsvärdet två år före taxeringsåret. Taxeringsvärdet ligger till grund för fastighetsskatten och fastighetsavgiften. Under Mina sidor på Skatteverket finns uppgifter om senast beslutade taxeringsvärde. Marknadsvärdet är det pris en köpare får betala för fastigheten vid ett eventuellt köp.

Lär dig mer om skatter och moms

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket eller för lite skatt. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.