Lön|Skatter & moms|Driva Företag

Publicerad: 24 november 2021|Senast uppdaterad: 4 januari 2024

Gåvor till anställda – detta ska du tänka på!

Gåvor till anställda i ett företag – till exempel julklappar – kan i vissa fall vara skattefria. Vi förklarar vad som avgör om gåvan är skattefri eller skattepliktig.

Skattefri eller skattepliktig gåva

När en arbetsgivare ger en anställd en gåva är den normalt skattepliktig enligt Skatteverkets regler. Det finns dock några undantag och det är julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor. Dessa gåvor är nämligen skattefria om marknadsvärdet inklusive moms understiger ett visst belopp. Marknadsvärdet är det pris som varan eller tjänsten hade kostat om den anställda själv hade köpt den. Arbetsgivarens kostnader för att administrera gåvan ingår inte i gåvans värde. Inte heller eventuell transport- eller fraktkostnad av gåvan räknas till dess värde.

Pengar är aldrig en skattefri gåva

Skattefriheten gäller alla typer av gåvor förutom pengar. Till pengar räknas även checkar och presentkort som kan bytas mot pengar. Presentkort som löses in mot en vara eller tjänst räknas därmed inte som pengar, och räknas därför som skattefri gåva.

Gåvobelopp för inkomståret 2024

Gåvobeloppen är så kallade gränsbelopp, vilket innebär att hela gåvan ska beskattas om värdet överstiger de angivna beloppen.

  • En julgåva är skattefri om marknadsvärdet inte överstiger 500 kronor inkl moms

  • En jubileumsgåva är skattefri om värdet inte överstiger 1 500 kronor inkl moms

  • En minnesgåva är skattefri om värdet inte överstiger 15 000 kronor inkl moms

Utöver beloppsgränserna behöver andra krav uppfyllas för att respektive gåva ska vara skattefri.

Julklappar till anställda – vad gäller för 2024?

Julklappar till anställda för inkomstår 2024 är alltså skattefria om marknadsvärdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. Att julgåvor är skattefria under ett visst belopp betyder helt enkelt att arbetsgivaren inte betalar arbetsgivaravgifter på gåvorna, samt att den ingående momsen är avdragsgill. Det innebär också att den anställde inte förmånsbeskattas för gåvan.

Andra regler som gäller för julgåvor till anställda är att gåvan måste ges till alla anställda eller till en större grupp av alla anställda. De anställda behöver dock inte få en likadan julgåva, men marknadsvärdet ska vara det samma. Gåvan får inte heller vara kontanter eller presentkort som kan bytas mot kontanter. Presentkort som kan bytas in mot en vara eller tjänst räknas dock som en avdragsgill julgåva.

Den som är anställd i sitt eget aktiebolag får ta emot en skattefri julgåva även om det inte finns fler anställda i bolaget. En enskild näringsidkare kan ge sina anställda julgåvor, men kan inte ge sig själv en julgåva.

Förslag på julgåvor

Det finns inget krav på att en arbetsgivare ska ge sina anställda en julgåva, men det kan vara ett bra sätt att visa sin uppskattning. Presentkort som kan lösas in mot en vara eller tjänst är ofta en bra julgåva, liksom olika typer av delikatesskorgar eller biobiljetter. En arbetsgivare kan också välja att skänka en summa till ett välgörande ändamål. Tänk dock på att om en anställd önskar ge motsvarande summa för julgåvan till en ideell organisation ska gåvan beskattas.

Julgåvor till kunder

Julgåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla. Mindre och enklare representations- och reklamgåvor som har direkt anknytning till bolagets verksamhet kan dock vara avdragsgilla om värdet understiger 300 kronor.

Bokföra julgåva

När du ska bokföra julgåva till anställda kan det redovisas som en personalkostnad under kontogrupp 76 Övriga personalkostnader, förutsatt att beloppet för gåvan understiger gränsbeloppet på 500 kronor inkl moms (2024). Företaget kan då kostnadsföra gåvan som en övrig personalkostnad och lyfta hela momsen.

Vad gäller för jubileumsgåva?

Gåvan ges till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum, och så vidare. En skattefri jubileumsgåva kan alltså först ges i samband med företagets 25-årsjubileum, och inte oftare än i 25-årsintervaller.

Vad gäller för minnesgåva?

Gåvan kan enligt Skatteverket ges skattefritt till en varaktigt anställd (en anställning om minst sex år) under någon av följande förutsättningar:

  • Den anställde uppnår en viss ålder (jämna födelsedagar från och med att den anställde fyller 50 år).

  • Efter en längre tids anställning (minst 20 år).

  • När anställningen upphör.

Varje anställd kan få skattefria minnesgåvor från samma arbetsgivare vid högst två tillfällen, och ett av dessa två tillfällen måste i så fall vara när anställningen upphör. Vi tittar på två exempel för att visa hur det kan se ut.

Exempel: Minnesgåva

Karin har vid 43 års ålder varit anställd i företaget X i 20 år. Arbetsgivaren har nu möjlighet att ge en skattefri minnesgåva med ett marknadsvärde som inte överstiger 15 000 kronor inkl moms, eftersom Karin har en längre tids anställning i företaget. Om arbetsgivaren ger Karin en minnesgåva för hennes anställning (nu eller eller vid ett senare tillfälle), kan hon inte få en skattefri minnesgåva när hon i framtiden fyller jämnt, till exempel 50 år. En av två skattefria minnesgåvor är “förbrukade”, och den resterande kan bara ges när Karins anställning upphör.

Johan, som snart fyller 50 år, är anställd i samma företag sedan fyra år tillbaka. I hans fall är en skattefri minnesgåva i samband med 50-årsdagen inte möjlig, eftersom Johan ännu inte räknas som varaktigt anställd i företaget. När han fyller 52 år är han dock varaktigt anställd i företaget, vilket betyder att arbetsgivaren kan ge en skattefri gåva till Johan när han så småningom fyller 60 år (förutsatt att han fortfarande är anställd i företaget).

Övriga gåvor

Övriga gåvor räknas som ersättning för utfört arbete. En sådan gåva är skattepliktig för den anställde. Men det finns för tillfället ett undantag, nämligen tillfälligt skattefria gåvor.

Skattefri eller ej – vad innebär det för arbetsgivaren?

Om gåvor till anställda är skattefria innebär det att du som arbetsgivaren inte behöver betala arbetsgivaravgift  på gåvorna. Men om till exempel en julklapp har ett värde av 600 kronor inkl moms, och därmed överstiger gränsbeloppet på 500 kronor inkl moms, måste du som arbetsgivare betala aktuell arbetsgivaravgift på hela beloppet.

Så länge en gåva är skattefri är den också avdragsgill , men om gåvans värde inkl moms överstiger det aktuella gränsbeloppet för skattefrihet är den inte avdragsgill. Det finns med andra ord goda skäl att hålla koll på gränsbeloppen.

Molnbaserad bokföring för ökad digitalisering

Du vet väl om att Fortnox bokföringsprogram är helt molnbaserat, vilket gör att din bokföring lagras digitalt och säkert hos oss. Med hjälp av e-fakturor och smarta funktioner för att ta emot bokföringsunderlag slipper du onödigt pappersarbete med oorganiserade pärmar och mappar. Effektivt och tidssparande, så du kan lägga mer tid på annat. Bra, va?

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.