Skatter & moms|Driva Företag

Publicerad: 16 april 2020|Senast uppdaterad: 5 juli 2022

Söka anstånd med skatt – så funkar det

En man som står i en butik
Regeringen har sedan tidigare, som en följd av coronapandemin, beslutat att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Vi förklarar vad som gäller för att ansöka om anstånd med skatt, och hur du hanterar det i Fortnox.

Obs! Regeringen har föreslagit att förlänga anståndstiden för tillfälliga anstånd med anledning av pandemin, med ytterligare som längst 15 månader. Förändringen föreslås träda i kraft den 7 mars 2022. Regeringen har även föreslagit att utöka och utvidga möjligheten med ytterligare anståndsperioder och utöka antalet valbara anståndsperioder.


Läs mer på Skatteverkets sida för tillfälligt anstånd med skattebetalning

Hur stort belopp kan jag få?

Skatteverket gör en bedömning från fall till fall, och beviljar det belopp de anser vara skäligt givet omständigheterna. Normalt sett beviljar Skatteverket inte belopp som är högre än underskottet på skattekontot.

Hur länge kan jag få tillfälligt anstånd med skatt?

De tillfälliga anstånden är uppdelade i två led. I det första ledet kan du få anstånd upp till tolv månader från den dag Skatteverket beviljar ditt anstånd, men som längst till och med den 12 mars 2022 (17 januari 2023 om du redovisar moms per helår). Detta innebär att anståndstiden kan variera beroende på när du ansöker.

När den maximala anståndstid i första ledet är utnyttjad kan du ansöka om en förlängning av det tidigare anståndet med maximalt 12 månader. Den bortre tidsgränsen blir då 12 mars 2023 (17 januari 2024 om du redovisar moms per helår). Även här kan din anståndstid variera beroende på när du ansöker.

Kostar det att ansöka?

Ja, och nej. Det kostar nämligen inget att ansöka om anstånd, men måste du betala en kostnadsränta under den tid företaget har anstånd. Den ligger i nuläget på 1,25 procent på årsbasis.

Utöver räntan tillkommer efter 6 månader en anståndsavgift på 0,2 procent av anståndsbeloppet. Den betalas till och med den månad då anståndsbeloppet ska betalas.

För ansökningar som lämnats in den 5 februari 2021 eller senare tas anståndsavgiften ut från och med månaden efter att du fick anståndet, till och med den månad då anståndsbeloppet ska betalas. Anståndsavgiften är då 0,1 procent av anståndsbeloppet.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om anstånd med skatt genom Skatteverkets blankett Ansökan, Anstånd om betalning av skatt pga. tillfälliga betalningssvårigheter, eller genom ett fritextbrev. Din ansökan skickar du till ditt skattekontor. Här hittar du Skatteverkets sida för ansökan .
 

Hur bokförs den skatt jag fått anstånd med?

BAS-gruppen  rekommenderar att anstånd med skatt bokförs på följande sätt:

Moms

Redovisad moms bokförs som vanligt enligt konteringsinstruktionerna för konto 2650, det vill säga redovisat belopp omförs till skattekontot (konto 1630) när momsdeklarationen lämnas.

Arbetsgivaravgifter

Redovisade arbetsgivaravgifter bokförs även de som vanligt enligt konteringsinstruktionerna för konto 2730, det vill säga redovisat belopp omförs till skattekontot (konto 1630) i slutet av månaden.

Källskatt

Avdragen källskatt (skatteavdrag för preliminär skatt från en anställds bruttolön) bokförs som vanligt enligt konteringsinstruktionerna för konto 2710, det vill säga redovisat belopp omförs till skattekontot (konto 1630) när arbetsgivardeklaration (kontrolluppgift på individnivå) lämnas.

När bokförs de?

Beviljade anstånd bokförs när beslut om anstånd har mottagits, med anståndsbeloppet i debet på 1630 Skattekonto, och med kreditering av ett nytt särskilt skuldkonto 2852 Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och källskatt.

Påverkar anstånd med skatt hanteringen i Fortnox?

Nej, du skickar in din arbetsgivardeklaration och momsdeklaration som vanligt från Fortnox. Här kan du läsa om hur du skapar en arbetsgivardeklaration  eller en momsdeklaration .

Kom igång med Fortnox
Allt för ditt företag – på ett ställe

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?
Här är paketen som gör det enklare att driva företag.

Nyfiken på mer?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ta del av nyheter, kunskap och inspiration.

Genom att kontakta Fortnox kommer dina personuppgifter behandlas enligt Fortnox Integritetsmeddelande

Fortnox Företagsguide
En kunskapsbank om företagande

För inspiration och kunskap till dig som står inför att starta nytt, eller vill ta ditt bolag till nästa nivå. Vi guidar dig genom företagets olika faser och utmaningar.