Smart koppling: Klarna Plus - AutomatiseraMera

Klarna Plus - AutomatiseraMera icon

Klarna Plus - AutomatiseraMera

4.5(8 st)
101-200 företag använder

Automatisera Klarna inrapporteringar

En smidig lösning gentemot Klarna som automatiskt bokför försäljningen i Fortnox samt återrapporterar all inbetalning från Klarna.

Flödet för integrationen fungerar så att baserat på försäljningsdata från avräkningsnotorna, skapas kund och kundfaktura i Fortnox för varje order. Därefter betalamarkeras kundfakturan där även Klarnas transaktionsavgift och moms konteras.

Fakturainbetalningen bokförs på valfritt balanskonto, t.ex 1528. Ett verifikat i valfri verifikationsserie skapas sedan som slutligen lyfter utbetalningsbeloppet/klumpsumman från 1528 till 1930.

Detta är designat för att underlätta översyn / avstämningar genom att hålla inbetalningskontot, t.ex. 1930, rent och snyggt.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Funktioner:

  • Skapar kunder i Fortnox

  • Skapar kundfakturor i Fortnox

  • Betalmarkerar kundfakturor vid inbetalning i Fortnox

  • Automatisk kontering av Klarnas avgifter och moms

  • Valutastöd

  • Hantering av returer/krediter

Läs mer på Automatisera Mera's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.