Smart koppling: EG Hano

EG Hano icon

EG Hano

2.0(1 st)
51-100 företag använder

Komplett journalsystem med Fortnox-integration

Spara tid genom att göra administrationen i din verksamhet enkel. Möjlighet att ha onlinebokning, journal och kassa i ett system och samtidigt vara integrerad med Fortnox.

Med en enkel knapptryckning för du över din omsättning i verksamheten till ditt bokföringsprogram. Nu är det slut på skicka filer och papper till revisorn.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

I slutet eller i början av dagen gör du din dagskassa, med en enkel knapptryckning på knappen "överföra till Fortnox" går siffrorna i dagskassan direkt in i ditt bokföringsprogram.

Läs mer på EG Hano's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.