Smart koppling: Millnet Bemanning/Närvaro

Millnet Bemanning/Närvaro icon

Millnet Bemanning/Närvaro

5.0(1 st)
26-50 företag använder

Millnet Bemanning & Närvaro

Få kontroll över hela bemanningsprocessen och underlätta din avvikelserapportering. För med en effektiv lösning slipper ni lägga onödig tid på administrativt arbete och får istället tid över till er kärnverksamhet.

Millnet Bemanning Ett verksamhetssystem som ger total kontroll över hela bemanningsprocessen. Den unika planeringsvyn ger dig en tydlig översikt över samtliga pass i vald period och systemet meddelar när någonting behöver ses över. För de anställda finns det möjlighet att rapportera tid, körjournal, traktamente, utlägg och tillägg. Det går även att koppla samman detta med Millnet Rekrytering för att få kontroll över rekryteringsprocessen.

Millnet Närvaro Ett enkelt men effektivt system för schemaläggning & avvikelserapportering. Rapporteringen sker via dator, mobil eller tidterminal.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Med Milients integrationen mot Millnet Bemanning kan du:

  • Skicka över underlag för lön

  • Skicka över underlag för fakturering

  • Underlätta det administrativa arbetet med vår kundsynk.

Med integrationen mot Millnet Närvar kan du:

  • Skicka över underlag för lön

Läs mer på Milient Software AB's hemsida

Några av fördelarna med att välja Bemanning eller Närvaro

  • Minska tiden du behöver lägga på administration
  • Utformat särskilt för dig som arbetar med bemanning
  • Registrera tid/avvikelser, utlägg, körjournal och traktamente via dator, mobil eller surfplatta
  • Tillgång till kunnig support
  • Kontinuerlig utveckling av systemet

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.