Tid- och Projektredovisning

Smart koppling: Millnet Tid & Projekt

Millnet Tid & Projekt icon

Millnet Tid & Projekt

Millnet Tid & Projekt main image

Med rätt verktyg sparar du tid och ökar lönsamheten. Därför sätter Millnet Tid & Projekt användaren och verksamhetens vardag i fokus. Detta ger dig ett system som kan anpassas efter era behov både idag och i framtiden.

Om Millnet Tid & Projekt

Tidrapportering ska gå snabbt och enkelt - Tillgänglighet och överskådlighet är nyckelorden som minimerar administrationen kring rapportering av tid, traktamente, körjournal, utlägg och fakturering. Dessutom erbjuder systemet utöver detta många användbara funktioner för att hantera era projekt.

 • Registrera tid, utlägg, körjournal och traktamente via dator eller mobil

 • Stöd för prislistor och valutor

 • Stöd för alla slags debiteringsformer

 • Möjlighet att ställa in systemspråk per användare

 • Möjlighet att planera projekt

 • Kompatibelt med det kraftfulla analysverktyget Millnet Analys

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Exportera dina färdiga lön- och/eller fakturaunderlag från Millnet till ditt Fortnox-system för fakturering eller lönehantering.

Ekonomisystem

 • Fakturor

 • Kunder

 • Leverantörsfakturor

 • Projekt

Fortnox Lön

 • Löneimport

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar