Arbetsorder, Tid- och Projektredovisning

Smart koppling från MyGizmo AB

MyGizmo-icon
MyGizmo
Låt er vardag flyta på smidigare, styr ditt hantverksföretag från fält. Allt i telefonen - från offerten...
Ingår i alla paket

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i alla våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar