Smart koppling: Office Caddie

Office Caddie icon

Office Caddie

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Byråstöd för redovisning & revision

Office Caddie är ett komplett byråstöd för den moderna redovisnings och revisionsbyrån. Du får total koll på byråns verksamhet med ett byråstöd som erbjuder allt från tidrapportering, resursplanering, checklistor, dokumentation och mycket mer.

Office Caddie hjälper byråledare i redovisnings- och revisionsbyråer att få total koll på sin byrå.

Vi levererar ett lättöverskådligt gränssnitt där både ledare och medarbetare enkelt får en överblick över vad som behöver göras. Alla ser både hur man själv och byrån ligger till i alla arbetsmoment.

Hantera checklistor, ärendehantering, dokumentation, tidredovisning och resursplaneringi samma system.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Med Office Caddie som tidredovisningssystem blir det enkelt att faktura i Fortnox genom en sömlös integration mellan de båda programmen. Urval kan göras på personalens tidredovisning och valda transaktioner förvandlas direkt till färdiga fakturor i Fortnox. Du får även notifieringar i kundregistret vilka kunder som har förfallna fakturor och du kan lätt se totalt fakturerat belopp och fakturareserv på varje kund.

Läs mer på Office Caddie's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.