Arbetsorder

Smart koppling: Rekyl - Arbetsorder

Rekyl - Arbetsorder icon

Rekyl - Arbetsorder

Rekyl - Arbetsorder main image

REKYL innehåller digitala arbetsorder som du enkelt skapar med ett fåtal klick. Dessa visas direkt i personalens smartphone, surfplatta eller dator.

Om Rekyl - Arbetsorder

REKYL innehåller digitala arbetsorder som du enkelt skapar med ett fåtal klick. Dessa visas direkt i personalens smartphone, surfplatta eller dator.

Arbetsorder kan också skapas automatiskt i samband med tidrapportering vilket underlättar vid till exempel jourärenden.

I REKYL samlas verksamhetens alla projekt med tillhörande arbetsorder, tidrapporter, hyresorder, leverantörsfakturor, faktureringsunderlag och fakturor överskådligt på ett enda ställe. Nya projekt skapas enkelt och effektivt med hjälp av smarta guider.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

REKYL fungerar sömlöst med Fortnox via API. All data gällande kunder, order, artiklar och annan viktig information synkroniseras automatiskt i bakgrunden för att minimera all form av dubbelarbete.

All bokföring, fakturering och lönehantering sker som vanligt i Fortnox. Du får helt enkelt tid över till annat.

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.

Grafik som visar hur integrationer till Fortnox fungerar