Smart koppling: Rekyl - Fastighet

Rekyl - Fastighet icon

Rekyl - Fastighet

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Rekyl - Fastighetsservice

I REKYL hanteras varje fastighet som ett projekt för att få god översikt och kontroll. Hyresgäster kan göra felanmälningar kopplade till fastigheten direkt i en portal och sedan följa sitt ärende där.

REKYL hanterar varje fastighet som ett projekt för att få god översikt och kontroll. Hyresgäster kan göra felanmälningar kopplade till fastigheten direkt i en portal och sedan följa sitt ärende där. Funktioner för att hantera snöröjning och halkbekämpning på vintern och gräsklippning på sommaren, rondering samt hantering av återkommande servicejobb.

I REKYL samlas verksamhetens alla projekt med tillhörande arbetsorder, tidrapporter, hyresorder, leverantörsfakturor, faktureringsunderlag och fakturor överskådligt på ett enda ställe.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

REKYL fungerar sömlöst med Fortnox via API. All data gällande kunder, order, artiklar och annan viktig information synkroniseras automatiskt i bakgrunden för att minimera all form av dubbelarbete.

All bokföring, fakturering och lönehantering sker som vanligt i Fortnox. Du får helt enkelt tid över till annat.

Läs mer på Schotte Systems AB's hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.