Smart koppling: Strifast Fastighetssystem

Strifast Fastighetssystem icon

Strifast Fastighetssystem

5.0(1 st)
51-100 företag använder

Strifast Fastighetssystem

Ett funktionsrikt och omtyckt fastighetssystem för små och medelstora företag. I Strifast ingår troligen marknadens bästa rapporturval med kompletta exportmöjligheter till Excel för mer djupgående analyser.

Strifast är uppbyggt av ett antal moduler som enkelt, effektivt och prisvärt hjälper er att hantera er förvaltning. Modulen Strifast Hyra utgör kärnan i Strifast runt vilken integrerade tillval och moduler kopplas på i takt med att behoven förändras.

I Strifast är funktioner och register lättåtkomliga. Du slipper hoppa runt i programmet och förlora fokus. Strifast skapar med sina smarta lösningar förutsättningar för en effektiv fastighetsadministration.

Hos oss får du ett personligt engagemang som du sällan finner hos större företag.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Integrera Strifast Fastighetssystem med Fortnox och du kan enkelt och säkert föra över bokföringsverifikat från Strifast till Fortnox. Utförliga kontroller utförs i samband med överföringen. Påträffas fel presenteras en åtgärdslista. Först när kontrollen inte stöter på något fel skapas verifikatet i Fortnox.

Integrationen med Fortnox ger hög spårbarhet vilket underlättar avstämningsarbetet.

Läs mer på Strifast AB (f.d. Stringenta AB)'s hemsida

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.