Smart koppling: Zenny

Zenny icon

Zenny

0.0(0 st)
0-25 företag använder

Bygga en bättre affär med hjälp av Zenny.

Webbläsarbaserad lösning för finansiell data, framtagen för små och medelstora e-handlare. Zenny samlar all viktig finansiell data från e-handelsplattformar, banker, kreditkort och bokföringssytem. Alltsammans visas i en och samma dashboard.

Våra kunder använder Zenny för att planera sin cashflow baserad på aktuell data och förstå sin kostndasbild snabbare. Kort och gott, att hantera och förstå sin finansiella helhet enkelt och snabbt och därigenom växa sin verksamhet på ett mer effektivt sätt.

  • All viktig finansiell data

  • Spara tid och pengar

  • Snabb och exakt

  • Enkel och informativ att använda

  • All finansiell data i en och samma dashboard utan att du behöver varken en utvecklare eller CFO

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Automatisk import av bokföringsdata från Fortnox till Zenny. Enkel aktivering med några få klick.

Läs mer på Zenny's hemsida

Zenny hjälper e-handlare att bygga en bättre business.

  • Effektivisera ditt kassaflöde baserad på aktuell data och förstå kostnadsbild snabbare.
  • Med hjälp av Zenny kan du göra snabba beslut baserat på riktig och uppdaterad data.
  • Ingen kod, ingen utvecklare eller CFO behövs.
  • Spara både tid och pengar.

Minimera risken för fel

Integrationslicensen ingår i våra paket för företagare, så att du kan underlätta ditt företagande genom att koppla externa system till Fortnox.

Men hur går det till? Jo, systemen skickar information – till exempel underlag för bokföringen och faktureringen – mellan varandra. Du slipper dubbelregistrering och sparar tid. Och inte minst: du minimerar risken för fel.