Dagskassa - AutomatiseraMera - Butikssystem

Smart koppling: Dagskassa - AutomatiseraMera

Dagskassa - AutomatiseraMera icon

Dagskassa - AutomatiseraMera

Dagskassa - AutomatiseraMera main image

En smidig automatiserad lösning för löpande bokföring av dagskasserapporter. Få era dagsrapporter automatiskt inkörda till Fortnox som dagliga verifikationer.

About Dagskassa - AutomatiseraMera

Skicka in era dagskassa rapporter via e-post eller FTP och låt kopplingen ta över och bearbeta filen och automatiskt mata in den i Fortnox som en verifikation dagligen. Dagsavslutet läses in automatiskt vid varje kvällskörning och nästa morgon väntar en färdig verifikation bokförd och klar i Fortnox. Ni kan själva ange vilka försäljningskonton/utbetalningskonto och verifikationsserier som försäljningen ska bokas gentemot. Integrationen hanterar alla momssatser. Integrationen kan hantera SIE-, Excel-, xml- och csv-filer och är kompatibel med de flesta kassasystem.

This is how the connection with Fortnox works

Funktioner: * Läser av inskickade filer för daglig försäljning * Skapar ett samlingsverifikat för dagens försäljning * Bokför försäljningen i Fortnox