E-handel

Smart koppling: SquareSpace-AutomatiseraMera

SquareSpace-AutomatiseraMera icon

SquareSpace-AutomatiseraMera

SquareSpace-AutomatiseraMera main image

Bokför all försäljning via Squarespace genom att skapa kund, kundfaktura samt kundinbetalningar. Perfekt för bolaget som saknar bokföring av intäkterna i ekonomiprogrammet och vill att rubbet sköts automatiskt.

About SquareSpace-AutomatiseraMera

Kopplingen avläser dagligen transaktioner direkt från SquareSpace och synkar över transaktioner till ekonomiprogrammet. Programmet kommer att skapa kunden, kundfakturan, inbetalningen samt redovisa för eventuella transaktionsavgifter. Hela flödet är fullt automatiserat och ingen manuell handpåläggning krävs förutom en allmän standard månadsavstämning. Kopplingen stödjer inte bara SEK utan även alla andra valutor, den hanterar även krediter samt delkrediter.

This is how the connection with Fortnox works

Funktioner:

  • Skapar kunder

  • Skapar kundfakturor

  • Betalmarkerar kundfakturor

  • Konterar för betalväxelns transaktionsavgifter

  • Stödjer krediter

  • Stödjer alla valutor