Rapportering/Analys

Smart koppling: Finadeck

Finadeck icon

Finadeck

Finadeck main image

Underlätta och automatisera budgetering-, prognostisering- och rapporteringsprocesser med Finadeck.

Bygg finansiella rapporter med Finadecks färdiga nyckeltal och kassaflödesanalyser. Du kan även designa egna nyckeltal enligt dina företags behov.

Om Finadeck

Rapporteringsprogrammet är utformat för visuell rapportering av företagets finansiella och affärsmässiga data. I rapporteringsprogrammet ingår bl.a. en lättanvänd BI-dashboard och dashboard för att följa kostnadställen.

Ekonomihanterings programmet är också utformad för att underlätta företaget i budgetering, prognostisering, investeringsplanering, finansiell struktur och kassahantering. Finadeck innehåller avskrivningar- och lånekalkyler.

Från Redovisningsbyrå dashboarden kan redovisningsbyrån enkelt övervaka den finansiella utvecklingen av kundföretag som använder Finadeck.

Så fungerar kopplingen med Fortnox

Fortnox-Finadeck -integrering kan aktiveras genom att kontakta Finadeck. Integrationen är aktiverad på några minuter, varefter automatiserade dataöverföringen sker under natten för att säkerställa att informationen i Finadeck är alltid den senaste.

Från Fortnox till Finadeck flyttas automatiskt räkenskapsår, kontoplanen, dimensioner, redovisningsverifikationer, försäljningsfakturor, inköpsfakturor, betalningar, kunder, leverantörer och produkter.

Prova 30 dagar gratis!