Releasefest vintern 2023/2024

Växla upp i företagslivet

Bland vinterns nyheter finns verktygen som hjälper dig växla upp ditt företagsliv – oavsett om du driver ett enmansföretag eller en koncern. Nya samarbeten, mer automatisering, förbättrade funktioner och fakturatjänster på en helt ny nivå är några höjdpunkter som vi tar med oss in i 2024. Och precis som vanligt har Fortnox uppdaterats med de nya regelverk och värden som börjat gälla vid årsskiftet – helt automatiskt.

okrånglig rapportering för smarta koncerner
okrånglig rapportering för smarta koncerner

Med Fortnox Koncern tar det bara en minut per bolag (!) att konsolidera och rapportera varje månad. Detta då du får hjälp av smarta verktyg som automatisk taggning av motparter, kontobryggning och automatiska elimineringsregler.

- Fortnox har saknat ett erbjudande för koncerner, så det känns fantastiskt roligt att ha det på plats! Med hjälp av Fortnox Koncern kan du som kund göra snabb rapportering och konsolidering, vilket ger stora tidsvinster, säger Fredrik Axelsson Dahlén, Product Area Manager.

Med löpande konsolidering och rapportering förenklar du arbetet med bokslutet, och som koncern får du en mer enhetlig bokföring, högre kvalitet och bättre insikter. Inom kort kommer du även kunna sköta årsredovisningen (K3) med digital inlämning till Bolagsverket.

Starka samarbeten med sveriges storbanker
Starka samarbeten med sveriges storbanker

Nu kan kunder med Nordea få sitt bankkonto bokfört automatiskt i Fortnox, vilket innebär att samtliga storbanker (och fler därtill!) har stöd för funktionen. Förutom det kan kunder till alla storbanker betala leverantörer via både appen och webben, stämma av sitt konto och få in- och utbetalningar återrapporterade – med mera. Ett komplett bankerbjudande, helt enkelt!

Vi är också först ut på lagerbolagsmarknaden att erbjuda ett samarbete med en av storbankerna – SEB. Som kund kan du öppna ett företagskonto hos SEB helt digitalt utan besök på bankkontor och långa handläggningstider. På så sätt kan du komma igång med automatisk bokföring redan från start.

Fakturahantering? Inga problem!

Mindre administration – nu med enkel finansiering

Med Fortnox Fakturaservice får du som kund hjälp med distribution, uppföljning, bokföring och administration av dina fakturor. Nu kan du använda tjänsten i kombination med Fakturabelåning för snabb och enkel finansiering. Du får tillgång till ett flexibelt kreditutrymme, samtidigt som du minskar din administration och får betalt snabbare.

- Kombinationen av Fakturaservice och -belåning är en riktig vinnare. Minskad administration, check. Tidsbesparing, check. Snabbare betalt, check. Ett låneutrymme som växer tillsammans med ditt företag, check. Till skillnad från banken tar vi dessutom bara betalt för den finansiering du faktiskt nyttjar, säger Robin Hammar, Product Area Manager.

Designa dina egna fakturor – snabbare betalt på köpet

Du som skickar fakturor med Fakturaservice får nu helt nya möjligheter att anpassa dina fakturor. Förutom att du med egen design kan framhäva ditt företags varumärke, finns även en dedikerad marknadsyta som du kan använda för att marknadsföra företaget på. Fakturorna levereras helt digitalt och nås enkelt av dina kunder via en webblänk.

När du skickar dina fakturor med Fakturaservice får dina kunder även tillgång till fler betalsätt. Dels kan kunden välja att betala direkt via Swish eller direkt banköverföring, vilket ökar sannolikheten för dig att få betalt snabbare. Dels tillkommer alternativen att dela upp sin betalning eller betala senare – medan du får hela beloppet inbetalt redan när fakturan förfaller.

Automatisera dina återkommande fakturor

En helt ny funktion i Fortnox Fakturering som automatiserar hanteringen av dina återkommande fakturor, till exempel hyror eller medlemsavgifter. Fakturorna skapas upp och skickas ut helt automatiskt, och du kan enkelt uppdatera flera av dina kommande fakturor samtidigt vid prisjusteringar och dylikt. Du kan även hantera avvikelser, om du exempelvis vill hoppa över en faktura eller lägga till ytterligare produkter på utvalda fakturor.

Fakturabelåning
Fakturabelåning integrerad i Fortnox

Som befintlig Fortnox-kund kan du nu enkelt ta del av den flexibla finansieringslösningen.

Fakturaköp
Enklare att skicka kopia på en såld faktura

Du som säljer dina fakturor i Fortnox kan nu enkelt skicka en ny kopia av den sålda fakturan.

Fakturaköp
Möjlighet att stå för pålagda avgifter

När du säljer en faktura kan du välja att själv stå för exempelvis påminnelse- och inkassoavgifter eller dröjsmålsränta istället för din slutkund.

Monto (en del av Fortnox)
Insikter baserat på fakturadata

Få insikt i bolagets betalningsmoral och koncentrationsrisk med snittförseningar och identifiera toppkunder och leverantörer.

nyheter inom bokföring

Bokföring
Skicka betalningar från appen med Nordea

Du som har en koppling mellan Fortnox och Nordea kan nu skicka leverantörsbetalningar direkt från Fortnox App till banken.

Bokföring
Automatisk bokföring – nu även för dig med Nordea

Få majoriteten av alla transaktioner på bankkontot bokförda helt automatiskt (!) genom smart matchning och uppsatta regelverk.

Bokföring
Regelpaket för automatisk bokföring av skattekonto

Automatisk bokföring av skattekontot – nu ännu enklare! Färdiga regelverk hjälper dig att helt automatisera återkommande transaktioner från Skatteverket.

Bokföring
Leverantörsfakturalista i Fortnox App

Nu finns möjligheten att se detaljerad information av dina leverantörsfakturor och kopplade underlag direkt i appen.

Anläggningsregister
Möjlighet till komponentavskrivningar

Nu kan du som använder dig av K3-regelverket göra komponentavskrivningar. Gruppera flera inventarier och se totalt anskaffningsvärde.

Kvitto & Utlägg
Hantera kvitton avseende representation

I Kvitto & Utlägg kan du nu enkelt hantera kvitton som avser representation. Tillgänglig från 22 januari 2024.

Företagskort
Enkel hantering av inköp med omvänd moms

Hanteringen av alla typer av kvitton gjorda med Fortnox Företagskort blir komplett, då vi nu har stöd för hantering av omvänd moms.

App
Förbättrad kamerafunktion i Fortnox App

När du ska fota underlag i appen kan du nu låta kameran hitta underlaget och ta bilden automatiskt, vilket möjliggör tydligare bilder.

nyheter inom lön

Lön
Rapportera månadsvis till Fora

Från och med 2024 ska arbetares löner rapporteras månadsvis till Fora, vilket vi har stöd för från och med första rapporteringen i februari.

Lön
Schemalägga utskick av digitala lönebesked

Nu kan du göra klart lönekörningen i god tid och schemalägga de digitala lönebeskeden till önskat datum för automatiskt utskick.

Lön
Stöd för ny rapportering till SCB

Inför stöd för den nya rapporteringen (Sjukfrånvaro under sjuklöneperioden) som krävs av SCB från och med 1 januari 2024.

Lön
Uppdatering av värden och regelverk för 2024

Löneprogrammet är – precis som varje år – uppdaterat med nya värden och regelverk som tillkommit i samband med årsskiftet.

Lön
Bättre underlag i semesterberäkningen

Se vilka registreringar som ligger till grund för de angivna värdena och om uppgifter är hämtade från kalendern eller lönebesked.

Personalattest
Ej klarmarkerade tidrapporter visas

För bättre överblick och kontroll kan du nu även se de tidrapporter som inte blivit klarmarkerade i Fortnox Personalattest.

Enkel Lön
Enklare att administrera för redovisningskonsulter

Du som redovisningskonsult kan nu starta upp och administrera enmansbolags löneutbetalningar. Tillgänglig från 22 januari 2024.

nyheter för dig som redovisningskonsult

Bokslut & Skatt
Sammanställning skatt för företag

Nu finns slutlig automatisk skattesammanställning för alla bolagsformer, vilket underlättar informationsdelningen mellan dig som konsult och din kund. Anpassa och spara dokumentet separat eller tillsammans med deklarationen.

Bokslut & Skatt
Visa belopp i tusental kronor i årsredovisningen

Du kan nu vid behov anpassa årsredovisningen till tusental kronor. Välj i inställningarna om samtliga belopp ska visas i tusental, eller om endast vissa vyer som ska påverkas.

Insikter
Möjligt att se kostnadstrender i realtid

Ny insikt som gör det möjligt att som byrå enkelt se och analysera kostnadstrender hos din kunds samtliga kostnader två år tillbaka i tiden.

Insikter
Få full insikt i dina kunders omsättningstrend

Få bättre koll på dina kunders omsättning, då du bland annat kan se de fem omsättningsposter med störst förändring över tid.

övriga nyheter

Företagsbrevlådan
Registrera ny företagsbrevlåda i Fortnox App

Nu blir det enklare att komma igång med digital företagspost! Som firmatecknare kan du enkelt aktivera din företagsbrevlåda med BankID i Fortnox App.

Företagsbrevlåda
Enklare att börja samarbeta kring digital post

Det går nu att dela brevlådan med en redovisningsbyrå eller ett moderbolag som har Bolagshanteraren, vilket gör det enkelt att samarbeta kring inkommande digital post.

Startsidan
Anpassad startsida för firmatecknare

Firmatecknare utan fakturerings- eller bokföringsbehörighet eller en läslicens kan nu se viss finansiell information och grafer på startsidan.

Startsidan
Bättre översikt direkt på startsidan

Utökad information för kortanvändare och administratörer. Se saldot på banken och Skatteverket och för ditt företagskort.

Lager
Kopiera inventering

Nu finns det möjlighet att kopiera, och sedan enkelt redigera, en inventering som tidigare har genomförts.

Lager
Visa lagersaldo i manuell inleverans

Följ artiklarnas lagersaldo vid manuell inleverans och gör smidiga justeringar efter behov.

Lager
Sökning på lagerplats i lagerlistan

Möjlighet att söka på lagerplatser via lagerlistan och se lagersaldo för en specifik lagerplats åt gången.

Lager
Ny sortering och selektering vid inventering

Selektera artiklar som ska adderas till inventeringslistan samtidigt som sorteringen av inventeringslistan utökats med fler valmöjligheter.

Vill du se tidigare nyheter?

Hösten 2023
  • Helt ny produkt för attest av anställdas löneunderlag
  • Utökad funktionalitet för företagets anställda
  • Enklare betalningar med Nordea
Sommaren 2023
  • Ta emot företagspost i mobilen
  • Bättre koll på löneprocessen för byrån
  • Automatisk bokföring för ännu fler
Våren 2023
  • Automatisk bokföring för kunder med Swedbank
  • Förenklat årsbokslut med automatisk beräkning
  • Helt ny momshantering i Fortnox Bokföring