Produktnyheter sommaren 2023

Ständiga förbättringar för dig som företagare

Varje smart lösning som ger mer kraft åt dig som företagare är värd att fira. I sommarens release har vi bland annat flera nyheter i appen och fler bankintegrationer, samtidigt som vårt finansiella erbjudande blir ännu smidigare. För dig som redovisningskonsult finns en helt ny vy för lön i Digital byrå – och en hel del andra förbättringar!

Företagsbrevlådan/App
Ta del av din företagspost i mobilen – och fem andra appnyheter
Företagsbrevlådan/App
Ta del av din företagspost i mobilen – och fem andra appnyheter

Nu blir din företagspost mer lättillgänglig, då du kan ta del av och hantera post i företagsbrevlådan direkt i Fortnox App. Förutom att ta del av inkommen post kan du nu också delegera åtkomst av viktig post direkt till din redovisningskonsult.

Och företagsbrevlådan är inte det enda som är nytt i appen – i sommarens release finns ytterligare fem nyheter som gör ditt företagande på språng smartare.

Intuitiv, snabb och lättillgänglig smart teknik är en hygienfaktor idag. Företagande i mobilen har blivit vardag för många. Det gör att appen blir en allt viktigare del av Fortnox. Vi märker att det är fler och fler som använder mobilen för fakturering, registrera tid och kvitton bland annat. Därför känns det extra roligt med sommarens kraftfulla förbättringar som gör att du kan fixa ännu mer i farten, säger Lalle Zlatanovski, Product Manager Fortnox.

Nyheter i appen

Fortnox App är mitt i företagslivet, där verksamheten händer. Läs mer och ladda ner appen här.

App
Se saldot på bank- och skattekontot

Nu har du möjlighet att se ditt bank- och skattekontosaldo direkt i appen, förutsatt att du har rätt behörigheter.

Leverantörsfakturaattest
Skicka för utredning

Om någon behöver granska en faktura som ska attesteras kan du nu skicka den för utredning även i appen.

Lön
Bättre när- och frånvaroregistrering

Anställda med Lön Personlig kan nu registrera kostnadsställe och projekt på sin när- och frånvaro direkt i appen.

Tid
Registrera tid utifrån klockslag

Du som använder Fortnox Tid kan nu ange klockslag för påbörjat och avslutat arbete i appen. Du kan även välja om det ska räknas om till faktiska timmar och minuter.

Tid
Språkstöd för engelska

Vi adderar engelska som språkval för Fortnox Tid i appen, vilket gör att fler får möjlighet att använda funktionen.

Digital Byrå
Full koll på löneprocessen – trygghet för dig som konsult
Digital Byrå
Full koll på löneprocessen – trygghet för dig som konsult

Med den nya vyn i Digital byrå får du som användare full översikt över löneuppdragen – från det att underlagen inkommer, till dess att lönen är utbetald och bokförd. Oavsett om du är redovisningskonsult, lönekonsult eller byråledare är det en lätt, överskådlig vy som ger bra insikt i löneleveranserna.

Den nya vyn i Digital byrå ger konsulten full kontroll över status i löneprocessen. Det är ett av många steg på vägen vi gör för att fortsätta förbättra vårt erbjudande till byråerna, säger Louise Edler, Product Manager Fortnox.

Aktiviteterna som bygger upp processvyn skapar du som användare själv för att enkelt anpassa fördelningen om uppdraget skulle förändras. Lönevyn kan användas oberoende av vilket lönesystem du använder.

Insikter
Insikt om omsättning rullande 12 månader

Gör det möjligt att följa förändringar i omsättningen på månadsbasis. Du får insikter om förändringar såsom om en intäkt eller kund förändrats, eller om nya kunder har tillkommit.

Insikter
Insikter på kundnivå

Du har nu möjlighet att ta del av insikter på kundnivå, genom enkel åtkomst i Digital byrå.

Avstämning & Rapportering
Gruppering av konton

Du kan nu hantera flera konton samtidigt, samt dela upp i intern och extern grupp. Det blir även möjligt att särskilja kommentarer för bokslutsdokumentation.

Avstämning & Rapportering
Filtrering av klientlista

Välj att se ett speicifkt urval av kunder för exempelvis olika tidsintervall för avstämningar, bokslut, inkomstdeklaration och olika bolagsformer.

Digital byrå
Zip-fil för Byråanstånd

Nu skapas en zip-fil automatiskt när du ansöker om byråanstånd. Filen namnges med datum och löpnummer på ansökan för att underlätta inlämningen till Skatteverket.

Digital byrå
Privatpersoner, stöd för samordningsnummer

Du kan nu samla, flytta över och skapa upp privatpersoner med samordningsnummer.

Bokslut & Skatt
Ägarförhållande och innehav

Det är nu möjligt att ange totalt antal andelar i respektive företag samt vem som anskaffat aktierna när och till vilket pris. Du får sedan en överblick och status för respektive skatteblankett eller bilaga som är upprättad för privatpersonen eller företaget.

Bokslut & Skatt
Periodiseringsfonder får nya funktioner

Redigera start- och slutdatum för räkenskapsåren, automatisk beräkning av uppräkning av periodiseringsfond och möjlighet att bokföra belopp direkt via "Bokslutsverifikation".

Bokföring från kontoutdrag

Fler får uppleva automatisk realtidsbokföring

Med Bokföring från kontoutdrag kan en stor del av din bokföring skötas helt automatiskt – utan att du behöver tänka på den. Transaktionerna från ditt bank- och skattekonto läses in automatiskt och matchas mot fakturor, verifikat och kundspecifika regelverk. Ingen handpåläggning för att läsa in transaktionerna behövs, och nu är vi först ut i Sverige med att erbjuda den här typen av bankkoppling för kunder hos Sparbanken Syd och Ekobanken.

Bokföring från kontoutdrag finns sedan tidigare tillgängligt för kunder med Swedbank, Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank och SEB. Du kan även koppla Fortnox till ditt skattekonto hos Skatteverket.

Fler nyheter inom bokföring

Bokföring från kontoutdrag
Välj vilka transaktioner som ska automatiseras

Du kan nu välja vilka konton som ska hanteras automatiskt i Bokföring från kontoutdrag: bank- eller skattekontot, eller båda två.

Bokföring
Brutet räkenskapsår med kvartalsmoms

Förenklad hantering genom att det automatiskt skapas ett momsverifikat per den sista i perioden, eller vid startdatum mitt i perioden.

Bokföring
Konteringsförslag baserat på leverantörshistorik

Nu kan du enkelt se hur tidigare inkomna fakturor från en viss leverantör har konterats, och använda samma konton med ett klick.

Bokföring
Masshantera kostnadsställen

Det är nu möjligt att inaktivera, aktivera eller radera flera kostnadsställen samtidigt.

Nyheter som förbättrar ditt sätt att ta betalt

Faktura- & Påminnelseservice
Hantera avvikelser i faktureringsflödet

Fakturor som avviker från normalflödet såsom vid konkurs eller rekonstruktion kan nu expedieras.

Fakturering
Enklare att aktivera e-faktura

Nu blir det enklare för dig att aktivera och komma igång med e-faktura, via en steg för steg-guide i fakturaflödet.

Nyheter som förbättrar ditt lönearbete

Lön
Automatiskt bilförmånsvärde

Nu kan du få korrekt bilförmånsvärde automatiskt inlagt och uppdaterat från Skatteverket.

Lön
Semesterdagar i Min anställning

Anställda kan nu själva se sina uttagna och innestående semesterdagar i vyn "Min anställning".

Lön
Drivmedelsförmån med nettoavdrag

Med stöd för hantering av drivmedelsförmån med nettoavdrag säkerställer du att skatteavdraget och AGI-rapporteringen blir korrekt för de anställda.

Fler nyheter

Offerta – en del av Fortnox
Nytt utseende och smartare sökvägar

Offera.se har fått en ny visuell identitet med mer inspirerande innehåll, tydligare sökvägar och nya smarta funktioner.

Lager
Export från artikelregistret

Genom att du nu kan exportera dina artiklar från artikelregistret till en CSV-fil kan du enkelt hantera eventuella uppdateringar.

Utvecklarportalen
Tydligare gränssnitt

Du får nu en bättre överblick för de olika mometen när du skapar och editerar integrationer, genom ny funktionalitet för marknadsmaterial, recensioner, behörighetsstyrning och granskning.

Monto – en del av Fortnox
Bedömning av bokföringsdata

Med visuella grafer baserade på nyckeltal i bokföringsdatan, visas vilka perioder i datan som är tillräckligt komplett för vidare kreditbedömning.

Fakturaköp
Fler får tillgång till flexibel finansiering

Nu får även du som enbart har enstaka säljbara fakturor automatiskt tillgång till tjänsten för att sälja fakturor. På ett enkelt och visuellt sätt ser du hur mycket likviditet du frigör genom fakturaförsäljningen.

Upptäck Fortnox produkter

Bläddra bland våra produkter och upptäck det smarta företagandet.

Vill du se tidigare nyheter?

Våren 2023
  • Automatisk bokföring för kunder med Swedbank
  • Förenklat årsbokslut med automatisk beräkning
  • Helt ny momshantering i Fortnox Bokföring
Vintern 2022/2023
  • Posten direkt in i Fortnox med företagsbrevlådan
  • Integration med Skatteverket för automatisk bokföring
  • Arbeta med Fakturering Mini även på webben
Hösten 2022
  • Koppling mellan Lön Mini och Kvitto & Utlägg
  • Nio nyheter i Fortnox Lön
  • Insikter för alla redovisningsbyråer